Kennemer Wonen maakt professionaliseringsslag met schoonmaakpartijen Alcmaria en Vastenburg

‘Samenwerking moet leiden tot hogere klanttevredenheid bij onze huurders’

Kennemer Wonen heeft al geruime tijd een traject in gang gezet om haar samenwerking met schoonmaakpartijen te optimaliseren en professionaliseren. Deze week is een intensief selectietraject afgesloten met het ondertekenen van een samenwerkingscontract tussen Dick Tromp van Kennemer Wonen, Vincent Schouten van Alcmaria en Gerard Buis van Vastenburg. Met als doel om onze huurders de komende jaren structureel een goede dienstverlening te bieden op het gebied van schoonmaak.

Eenduidige afspraken en borging van kwaliteit
“In de loop der jaren zijn voor onze complexen samenwerkingen ontstaan met veel verschillende schoonmaakbedrijven. Van groot tot klein, met verschillende afspraken. Daardoor merkten wij dat er verschillen ontstonden in de tevredenheid van onze huurders. Voor Kennemer Wonen was dit de aanleiding om de inzet van schoonmaak bij onze complexen onder de loep te nemen en te zoeken naar een optimalisering hiervan, met eenduidige afspraken voor alle partijen,” aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

Met het contract dat deze week is ondertekend, zijn afspraken gemaakt over eenduidige werkprogramma’s. Dit leidt tot minder administratieve handelingen, waardoor de focus kan liggen op de hoofdtaak van de schoonmaakbedrijven; schoonmaken naar de tevredenheid van onze huurders. De samenwerking met kleinere schoonmaakbedrijven blijft waar mogelijk in stand. Echter onder eenduidige afspraken en onder coördinatie van Alcmaria en Vastenburg. Voordeel hiervan is dat een groot aantal schoonmakers bekend is met onze complexen en er onderling kennis en ervaring gedeeld kan worden. De kwaliteit van de schoonmaak wordt tegelijkertijd gemeten door onafhankelijke kwaliteitsmetingen en een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.

Zorgvuldige selectie van schoonmaakbedrijven
Bij aanvang van dit traject, zijn diverse schoonmaakbedrijven uitgenodigd. Zij hebben ons uitvoerig verteld over hun werkwijze en visie op verschillende onderwerpen. Met uitgebreide aandacht voor: samenwerking, kwaliteitsborging, duurzaamheid en afstemming met de klant. Een fijne en schone leefomgeving creëer je met elkaar. Door inzet van schoonmaakbedrijven én bewoners die hun omgeving netjes houden. “Collega’s en vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties hebben een intensieve periode van overleg en afspraken maken achter de rug, samen met Alcmaria en Vastenburg. Deze ondertekening is een mooi moment waarmee deze periode wordt afgesloten, en wij een fijne samenwerking tegemoet gaan, naar tevredenheid van onze huurders!” sluit Dick Tromp af.


vlnr: Vincent Schouten van Alcmaria (directeur/eigenaar), Dick Tromp van Kennemer Wonen (directeur-bestuurder), Gerard Buis van Vastenburg (directeur/eigenaar)