Kennemer Wonen onderzoekt laatste deel woningbezit op loden leidingen

‘Controle huurwoningen met bouwjaar vóór 1960’

Kennemer Wonen vindt de gezondheid van haar huurders belangrijk. Vorig jaar is daarom gestart met een onderzoek naar de aanwezigheid van loden leidingen in huurwoningen om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. De resultaten van het onderzoek van bijna 150 ‘verdachte’ woningen lieten geen afwijkende waarden in het kraanwater zien. Dat is positief nieuws en een geruststelling voor onze huurders. Als vervolgstap gaat Kennemer Wonen nu het resterend deel van haar woningbezit van vóór 1960, ruim 800 woningen, door middel van steekproeven controleren.

Verantwoordelijkheid nemen
In woningen en andere panden die zijn gebouwd vóór 1960 komen soms nog (restanten van) loden leidingen voor. Als er in huis loden leidingen zijn, kan er lood in het kraanwater komen. Manager Vastgoed bij Kennemen Wonen, Michiel van Baarsen: “Het kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, veilig om te drinken. Maar soms kan er te veel lood in kraanwater voor komen door de aanwezigheid van loden waterleidingen. Dat kan gezondheidsrisico’s opleveren en daarom nemen we maatregelen.”

Gezondheid voorop
“Kennemer Wonen heeft woningbezit dat vooral naoorlogs is, waarvan wij vermoeden dat het aantal woningen met loden leidingen zeer beperkt is. Veel woningbezit van vóór 1960 is op enig moment namelijk al gerenoveerd. Doordat niet alle waterleidingen zichtbaar zijn, kunnen wij echter niet 100% uitsluiten dat alle loden leidingen vervangen zijn.” aldus Van Baarsen. Kennemer Wonen onderzoekt daarom zekerheidshalve het kraanwater bij huurwoningen van vóór 1960. Dit tweede en tevens laatste deel van het traject bestaat uit ruim 800 adressen, waarvan 200 adressen binnen de steekproef vallen. Kennemer Wonen hoopt de werkzaamheden binnen drie weken succesvol af te kunnen ronden en haar bewoners hierover te informeren.