Kennemer Wonen ontvangt waardering voor het toezicht op de belangen van de huurders

De Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW) reikt sinds vorig jaar in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot een prijs uit voor het beste jaarverslag van de Raad van Commissarissen. Op 28 november 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht ontving Kennemer Wonen de eerste prijs voor het verslag over het jaar 2016.

Jury
 De jury onder leiding van Yasin Torunoglu, wethouder van de gemeente Eindhoven, had waardering voor de duidelijke positie die de raad van Kennemer Wonen inneemt als toezichthouder en voor de openheid in de verantwoording. In totaal werden bijna 300 verslagen onderzocht.

Huurders in beeld
“Als raad van Kennemer Wonen houden wij toezicht op belangrijke besluiten en ontwikkelingen in de organisatie. Deze besluiten gaan soms over investeringen, maar veel vaker over de belangen van onze huidige en toekomstige huurders. Als raad houden wij de volkshuisvestelijke doelen scherp voor ogen en tegelijkertijd hebben wij veel vertrouwen in het bestuur en de medewerkers. Juist die combinatie maakt toezichthouden leuk en maakt dat Kennemer Wonen zich maximaal kan richten op de huurders en op beschikbare & betaalbare woningen.” aldus mevrouw Huisman Commissaris van Kennemer Wonen.


Op de foto: Commissaris Nelleke Huisman (geheel links) en Business Controller Marco Boots (tweede van rechts) nemen de 1e prijs in ontvangst van de jury. De jury bestond, van links naar rechts, uit Peter Hendriks (Journalist Follow the Money), Yasin Torunoglu  (Wethouder in Eindhoven) en Hildegard Pelzer (Governance Support).

Fotograaf Mark Prins