Kennemer Wonen pakt door met verduurzaming van woningen in 2024

Het verduurzamen van woningen voor huurders van Kennemer Wonen krijgt ook direct in 2024 een vervolg. Begin dit jaar wordt gestart met het verduurzamen van 24 woningen aan De Vlei en De Kandelaar, 29 woningen aan de Mariënstein en 37 woningen aan de Vredenoord in Heiloo. Kennemer Wonen werkt hiervoor samen met verduurzamingspartner Coen Hagedoorn Bouw, als onderdeel van de Noord-Hollandse Duurzaamheids Coalitie (NHDC). De verduurzaming zorgt voor CO2-reductie, minder woonlasten en meer wooncomfort voor de bewoners.

Plan verduurzaming 2022-2026
De projecten zijn onderdeel van een groot project van 1.100 huurwoningen die Kennemer Wonen in de periode 2022-2026 verduurzaamt. Hiermee behoort Kennemer Wonen tot de koplopers van corporaties als het om duurzaamheid gaat. Kennemer Wonen staat net als vele andere wooncorporaties voor een enorme uitdaging om haar woningbezit klaar te maken voor de toekomst. In het koersplan ‘Een thuis maken we samen’ heeft de wooncorporatie de ambitie benoemd om in 2030, 5.000 woningen gereed te hebben voor de warmtetransitie en 2.000 woningen volledig van het gas af te halen.

“We willen woonlasten beperken en met C02-reductie een bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie. We zijn hierin al een heel eind op weg,“ zegt Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.  “Met het verduurzamen van onze woningen krijgen bewoners meer wooncomfort. In combinatie met het plaatsen van zonnepanelen voorkomen we dat de woonlasten van onze huurders te hoog worden.”

Werkzaamheden Heiloo
In Heiloo verduurzamen wij dit jaar in totaal 90  woningen, gebouwd in de jaren ’70. De werkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel van de NHDC, een samenwerkingsverband van wooncorporaties uit Noord-Holland en de bouwbedrijven Coen Hagedoorn Bouw en BAM Wonen. Bij de verschillende projecten wordt ingezet op het verlagen van de warmtevraag van de woning, door de woningen te voorzien van optimale isolatie van o.a. gevel, dak en vloer. Ook wordt de beglazing vervangen door HR++ beglazing en waar nodig worden de kozijnen vernieuwd. Er komt een nieuwe mechanische ventilatie met CO2 sturing in de woning en er worden voorzieningen aangebracht om over te kunnen gaan op elektrisch koken. Als er nog geen zonnepanelen aanwezig zijn, worden deze geplaatst. De werkzaamheden van de 3 projecten in Heiloo worden na de zomer van 2024 afgerond.

Arnoud Jansen, projectleider Coen Hagedoorn Bouw: “Het is fijn dat we samen met de bewoners en de corporatie nu kunnen starten aan de uitvoering. Dit na enkele jaren van voorbereiden en het maken van de mooie plannen om deze woningen een stuk energie zuiniger te maken. De bewoners en de corporatie hebben ons het vertrouwen gegeven. We hebben er zin in!”

Samenwerking belangrijk
De verduurzamingsopgave van sociale huurwoningen is omvangrijk. Daarom is samenwerking bij deze opgave belangrijk. NHDC, Coen Hagedoorn Bouw en Kennemer Wonen overleggen regelmatig samen over de aanpak van de verduurzamingsopgave. Hierbij wordt kennis en ervaring gedeeld. Zo kunnen bewezen maatregelen in de woningen worden toegepast, zodat de woningen klaar zijn om in 2030 van het gas af te gaan en zijn daarmee duurzaam, met oog voor de toekomst!


Op de foto (vlnr): René Schootemeijer - vestigingsdirecteur Coen Hagedoorn Bouw, Krista Walter – directeur-bestuurder Kennemer Wonen, Arnoud Jansen – projectleider Coen Hagedoorn Bouw.


De woningen aan De Vlei worden in de steigers gezet.