Kennemer Wonen verlaagt jaarlijkse huurverhoging vanwege coronacrisis

“Betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt voor Kennemer Wonen. Altijd al, maar nu nog meer dan ooit.” aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen. “Wij waren voornemens een gemiddelde huurverhoging van 2,6% (gelijk aan inflatie) te vragen maar dat hebben we verlaagd naar 1,4%. We sluiten onze ogen niet voor alles wat er nu om ons heen gebeurt. De afgelopen weken hebben we op verschillende manieren laten zien dat wij écht iets kunnen betekenen in het leven van onze huurders. Met deze lagere huurverhoging ‘geven we thuis’ aan onze huurders in Noord-Kennemerland.”

Betaalbaarheid nu en in de toekomst
Door gematigd huurbeleid en lage streefhuren garanderen we de betaalbaarheid voor wonen nu en in de toekomst. Ruim 2.000 huishoudens krijgen dit jaar geen huurverhoging. De huurprijs van deze woningen is reeds in overeenstemming met de huur die Kennemer Wonen voor de woning wil vragen, ook wel de streefhuur genoemd. Voor huurders met een huur op grote afstand van de streefhuur of bij nieuwe verhuring is de huurverhoging maximaal 1,8%. Dit is ruimschoots onder het toegestane wettelijke maximum van 5,1%. Kennemer Wonen hanteert alleen een beperkte huurverhoging op basis van de streefhuur. Zij ziet af van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,2% te kunnen doorvoeren.

Ondersteuning huurders die in financiële problemen raken
Dick Tromp: “Door verlaging van de huurverhoging willen we huurders tegemoet komen in deze onzekere tijd. Door de Coronacrisis kunnen huurders voor een bepaalde periode minder tot geen inkomen hebben. Dit kan betekenen dat huurders in de knel komen voor het tijdig betalen van de maandelijkse huur. Wij doen een oproep aan onze huurders, die de huur niet meer kunnen betalen als gevolg van de Coronacrisis, contact met ons op te nemen. Zodat samen naar een passende oplossing kan worden gezocht. Te denken valt aan het uitstellen of het gespreid betalen van een huurtermijn. Dit kan de huurder wat meer lucht geven.”