Laatste fase Poelven in Castricum ingegaan

Op dit moment voert aannemer AC Borst Bouw de laatste fase van de renovatie aan de Poelven uit. De 104 boven- en benedenwoningen aan de Poelven in Castricum worden grondig gerenoveerd. De renovatie die in oktober 2019 begon is na anderhalf jaar bijna gereed. Als alles volgens planning verloopt zijn de laatste woningen begin maart weer bewoonbaar.

Meer wooncomfort
Met de renovatie zijn de benedenwoningen ca 3 meter uitgebouwd met de mogelijkheid van een extra slaapkamer of grote woonkamer te creëren. De bovenwoningen hebben op de uitbouw van de benedenwoningen een groot dakterras gekregen. Het bijzondere aan de renovatie van deze woningen is dat de bewoners van de benedenwoningen en de bovenwoningen nu een plek hebben gekregen om buiten te zitten. Tevens is het dak, de gevel en de vloer geïsoleerd, zijn de kozijnen en de dakkapellen vernieuwd en zijn er zonnepanelen geplaatst. Veel woningen hebben ook een nieuwe badkamer, keuken en toilet en een nieuwe CV ketel.

Frissere aanblik
De renovatie van de woningen geeft de straat een frissere aanblik. De nieuwe groene erfafscheidingen in de vorm van ligusterhagen dragen hieraan bij. Als de rioolwerkzaamheden afgerond zijn, zullen op enkele plekken nog hagen worden geplant. Dit gebeurt in het najaar. De eerste jaren onderhoudt Kennemer Wonen de groene erfafscheidingen.

Werkzaamheden maart - juli
In maart vernieuwt netbeheerder Alliander eerst de hoofdkabel voor de elektra en krijgen de woningen een zwaardere elektra-aansluiting. Bewoners hebben hierdoor meer vermogen tot hun beschikking en kunnen meer (en zwaardere) apparaten tegelijk aanzetten. De gemeente Castricum start in april dit jaar gefaseerd met de werkzaamheden aan de weg: zoals nieuwe parkeerplaatsen, andere groenstroken en ondergrondse vuilcontainers. Daarnaast wordt het riool aangepast en komt er een gescheiden rioolstelsel zodat wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen. Er wordt gelet op duurzaamheid: zo wordt het regenwater bijvoorbeeld afgevoerd naar een sloot en gaat niet meer naar de rioolzuivering.