Lekkage door stuifsneeuw?

Momenteel komen er veel meldingen bij ons binnen over lekkages langs de gevel, binnen en buiten de woning. In veruit de meeste gevallen is ‘stuifsneeuw’ de oorzaak.

Stuifsneeuw is fijne sneeuw dat onder de dakpannen is gewaaid tijdens de harde wind van de afgelopen dagen. Deze sneeuw gaat nu smelten en kan lekkages veroorzaken. Dit is heel vervelend, maar hier is helaas geen oplossing voor.

Heeft u last van lekkage? Kijk dan even of u sneeuw ziet bij de dakgoten en ramen. Is dat het geval? Dan is de kans groot dat de lekkage door stuifsneeuw wordt veroorzaakt. In deze gevallen heeft het geen nut om contact op te nemen met Kennemer Wonen, maar de lekkage in de gaten te houden en te wachten totdat de sneeuw verdwenen is.

Uitzonderingen zijn door de vorst gesprongen leidingen. Deze veroorzaken doorgaans een (veel) hevige(re) lekkage. Neem hierover uiteraard wel contact met ons op!