Mogelijkheden voor doorstroming vanaf 1 april

Huurders krijgen de mogelijkheid om in bepaalde situaties met voorrang te reageren op woningadvertenties.
Dit hebben de gemeenten, de SVNK-corporaties en hun huurdersvertegenwoordigers met elkaar afgesproken. 

Huurt u een sociale huurwoning van een van de SVNK-corporaties? En is uw situatie de afgelopen tijd zodanig verandert, dat de woning eigenlijk niet meer passend is? Met ingang van 1 april 2020 is het mogelijk om – als u aan de voorwaarden voldoet – met voorrang te reageren op advertenties voor een andere, beter passende huurwoning. De gemeenten en de corporaties van SVNK hebben hier afspraken met elkaar over gemaakt.

Waarom voorrang?
Sommige huurders wonen in een te grote woning en willen kleiner gaan wonen (bijvoorbeeld omdat alle kinderen uit huis zijn). Andere huurders wonen in een te kleine woning en willen groter gaan wonen (bijvoorbeeld omdat het aantal kamers te klein is t.o.v het aantal kinderen). Deze huurders willen wij een handje helpen. Door hen in specifieke gevallen voorrang te geven, kunnen zij sneller verhuizen, waardoor de doorstroming binnen ons woningbezit wordt bevorderd. De woningen die hierdoor vrijkomen, kunnen op hun beurt weer worden aangeboden aan andere woningzoekenden. Bij nieuwbouwwoningen kunnen de corporaties ervoor kiezen om bepaalde groepen
woningzoekenden voorrang te geven (bijvoorbeeld aan bewoners uit de buurt, eigen gemeente, of bewoners van een
bepaalde doelgroep).

Wanneer kan ik voorrang aanvragen?
U kunt deze voorrang aanvragen als u:
 een huurder van ons bent;
 ingeschreven staat als woningzoekende bij SVNK;
 voldoet aan de gestelde voorwaarden.
De voorrang geldt voor het aanbod van de SVNK-corporaties in de volgende gemeenten:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Welke soorten voorrang zijn er?
Er zijn drie soorten voorrang mogelijk:

1. Van groot naar kleiner
U woont nu met maximaal 2 personen in een sociale huurwoning van een van de SVNK-corporaties met 3 slaapkamers of meer en u wilt graag verhuizen naar een kleinere woning met maximaal 2 slaapkamers.

2. Van klein naar groter
U woont nu in een te kleine sociale huurwoning, en u wilt verhuizen naar een woning met meer slaapkamers.
U woont met uw gezin te klein als er tenminste drie kinderen op één slaapkamer moeten slapen. Daarbij tellen we de ouderslaapkamer niet mee.

3. Bij nieuwbouw van sociale huurwoningen
De voorwaarden hiervoor kunnen verschillen. Deze worden bepaald door de corporatie, in overleg met de gemeente. Krijgen bepaalde doelgroepen voorrang dan wordt dit duidelijk door de corporaties aangegeven.

Meer informatie of doorstroom-voorrang aanvragen?
Wilt u meer informatie over deze doorstroom-voorrang? Kijk dan op de website van SVNK.
Kijk goed of u aan de voorwaarden voldoet!