Onderhoudsinspecties in de wijk

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel van haar woningen inspecteren om na te gaan of deze nog in goede onderhoudsconditie verkeren. Blijkt deze conditie onvoldoende? Dan zorgen wij ervoor dat er tijdig onderhoud wordt uitgevoerd. In de periode van februari t/m april 2020 worden verspreid door ons bezit, steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd. Deze inspecties worden gedaan door BBA uit Heemskerk en vinden voornamelijk plaats aan de buitenzijde van de woningen. In enkele gevallen is het nodig om binnenshuis een inspectie te doen, waarvoor de inspecteur bij u kan aanbellen. De inspecteurs van BBA zijn in het bezit van een brief en legitimatiebewijs. U kunt hiernaar vragen als u twijfels heeft over de persoon die bij u voor de deur staat.