Overeenkomst met Jac. Tromp en Kernbouw BV voor dagelijks onderhoud

Woningcorporatie Kennemer Wonen, Bouwbedrijf Jac. Tromp en Kernbouw BV hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst voor het ‘Dagelijks Onderhoud’ van het woningbezit van Kennemer Wonen. De ondertekening markeert de start van een vernieuwde samenwerking op het gebied van zowel het reparatieonderhoud als het mutatieonderhoud (het onderhoud tussen het opzeggen van de huur, en voor aanvang van bewoning door de nieuwe huurder) van Kennemer Wonen. Dick Tromp (directeur-bestuurder Kennemer Wonen): “Kennemer Wonen zet zich actief in op het verbeteren van de dienstverlening aan onze huurders. Met deze samenwerking en de onderliggende afspraken die zijn gemaakt, zetten wij een grote stap in die richting.”

Tevreden huurders
Er zijn binnen de overeenkomst duidelijke afspraken gemaakt over te behalen prestaties op het gebied van reactie- en doorlooptijden en de daarmee samenhangende klanttevredenheid. Naast afspraken over de prestaties, worden er binnen de samenwerking ook stappen gezet op het gebied van innovatie, duurzaamheid en efficiëntie. Om pieken in het mutatieonderhoud op te kunnen vangen en te voorkomen dat mutatiewoningen onnodig leeg staan, zijn ook overeenkomsten gesloten met Kops Aannemers uit Heiloo en Kesselaar & Zn uit Alkmaar


Vlnr: Jeroen Glorie (Bouwbedrijf Jac. Tromp), Kees van Duijn (Kernbouw), Dick Tromp (Kennemer Wonen), Sabine Diependaal (Bouwbedrijf Jac. Tromp)