Plevierenlaan 1 gereed voor bewoning

Tijdelijke huisvesting vergunninghouders

De afgelopen weken heeft Kennemer Wonen de Plevierenlaan 1 in Egmond aan Zee omgebouwd naar zeven kamers voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders. Kennemer Wonen wil sociale huurwoningen ontwikkelen op de locatie aan de Plevierenlaan in Egmond aan Zee. Het gehele traject om zo’n plan te realiseren duurt een geruime periode. In de tussentijd wil Kennemer Wonen het huidige gebouw niet leeg laten staan en pakt de sociale huisvester graag haar maatschappelijke rol. Onderdeel daarvan is het huisvesten van vergunninghouders. Het gaat om een tijdelijk gebruik voor maximaal vijf jaar. Daarna zal er gestart worden met de nieuwbouw.

Gereed voor bewoning
Na een periode van het aanvragen van de benodigde vergunningen en het verbouwen van het pand, betreden de vergunninghouders vanaf 10 april hun kamer. De bewoners (allen vrouwen in de leeftijdscategorie van 18 tot 26 jaar) delen de keuken en badkamer met elkaar. Wethouder Peter van Huissteden: “Ik ben blij met deze ontwikkeling. Op de korte termijn leveren we als gemeente onze bijdrage aan de plicht om meer vergunninghouders te huisvesten. Door gebruik te maken van een anders leegstaand pand, verkleinen we tegelijkertijd de druk op de woningmarkt. En op de lange termijn komt er een mooi plan met sociale huurwoningen. Daar is grote behoefte aan in Egmond aan Zee”.

Kennismaking
De nieuwe bewoners zijn door vluchtelingenwerk en het sociaal team van de gemeente Bergen uitgenodigd voor een kennismaking en informatiebijeenkomst. Hier wordt kennisgemaakt met elkaar, het dorp Egmond aan Zee, het gemeentehuis en wordt iedereen geïnformeerd over de onzelfstandige woning.

Maatschappelijke begeleiding en woonbegeleiding
Het is belangrijk om de nieuwe bewoners niet aan hun lot over te laten, maar goed te begeleiden. Dit bevordert een goede aanpassing aan de lokale woonomgeving en leefregels. Vluchtelingenwerk fungeert als contactpunt en bemiddelaar voor de vergunninghouders. Naast de (individuele) maatschappelijke begeleiding van de nieuwe vergunninghouders, wordt hen in dit geval ook woonbegeleiding in groepsverband geboden door een organisatie die gespecialiseerd is in woonbegeleiding. Dit wordt gecoördineerd door de gemeente Bergen.

Tijdelijke situatie
Deze situatie is tijdelijk en voor een termijn van maximaal vijf jaar. In de tussentijd wordt een plan ontwikkeld voor sociale huurwoningen. Dit gebeurt in samenspraak met de omgeving.