Succesvolle informatiemarkt "zorg om een ander"

Op 19 juni organiseerden Kennemer Wonen en Sociaal Team Heiloo samen met zorg- en welzijnspartners de informatiemarkt 'Zorg om een ander' in Heiloo. Bezoekers leerden wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken over kwetsbare mensen in hun buurt.

Indrukwekkende ervaringsverhalen

Bezoekers konden luisteren naar indrukwekkende ervaringsverhalen. Safiro, een ex-hangjongere die nu stage loopt bij Jongerenwerk, deelde  zijn verhaal. Hij vertelde hoe het was om als overlastgever gezien te worden en beantwoordde vragen over hoe om te gaan met deze groep en hoe belangrijk het is om hen een kans te geven.

Ook een andere ervaringsdeskundige, Margreet, vertelde haar verhaal. Zij was psychisch in de war en veroorzaakte overlast in haar woonomgeving, maar dankzij de hulp van GGD vangnet en advies kreeg ze de juiste hulp. Nu zet ze haar ervaringen in om andere mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en is ze coördinator bij de Hoofdzaak.

Informatiestands

Veel bezoekers kwamen omdat ze zelf ervaring hebben met verward gedrag in hun buurt. Dankzij de stands van GGD vangnet en advies, Brijder, Geriant, De Hoofdzaak, Politie, Vincino, Goud voor elkaar, Bemiddelingskamer, Trefpunt, Jongerenwerk Heiloo, Sociaal Team Heiloo, Kennemer Wonen en GGZ weten ze nu waar ze terecht kunnen met hun zorgen en kunnen deze kennis delen met hun omgeving.

Vervolg

De positieve reacties smaken naar meer! We gaan onderzoeken of we dit ook in andere gebieden kunnen organiseren en welke andere onderwerpen interessant zijn voor een informatiemarkt. Wit u meer informatie over een onderwerp? Laat het ons weten via het info@kennemerwonen.nl.