Tijdelijke huisvesting vergunninghouders - Sociale woningbouw Plevierenlaan Egmond aan Zee

Gemeente Bergen heeft, net als elke gemeente in Nederland, de opdracht vanuit het Rijk om meer vergunninghouders te huisvesten. In haar zoektocht naar een oplossing, kwam zij in contact met Kennemer Wonen. Kennemer Wonen wil sociale huurwoningen ontwikkelen op de locatie van het voormalige uitvaartcentrum aan de Plevierenlaan in Egmond aan Zee. Het gehele traject om zo’n plan te realiseren duurt minimaal vijf jaar. In de tussentijd wil Kennemer Wonen het huidige gebouw niet leeg laten staan en pakt graag haar maatschappelijke rol. Onderdeel daarvan is het huisvesten van vergunninghouders. De woningcorporatie heeft daarom een vergunning bij de gemeente aangevraagd om het pand om te mogen bouwen naar zeven kamers voor vergunninghouders. Het gaat om een tijdelijk gebruik voor maximaal vijf jaar. Daarna zal er gestart worden met de nieuwbouw.

Noodzaak sociale huurwoningen
Wethouder Peter van Huissteden: “Ik ben blij met deze ontwikkeling. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Op de korte termijn leveren we als gemeente onze bijdrage aan de plicht om meer vergunninghouders te huisvesten. Door gebruik te maken van een anders leegstaand pand, verkleinen we tegelijkertijd de druk op de woningmarkt. En op de lange termijn komt er een mooi plan met sociale huurwoningen. Daar is grote behoefte aan in Egmond aan Zee”.

Tijdelijk
Op 18 augustus is bij de gemeente Bergen een vergunning aangevraagd voor de tijdelijke huisvesting van zeven vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan de Plevierenlaan 1. Het gaat om een aanvraag tot het tijdelijk omzetten van het gebruik van het bestaande uitvaartcentrum - de bestemming is nu nog maatschappelijk - in een woonbestemming. De bewoners zullen de keuken en badkamer met elkaar delen. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit over deze aanvraag.

Planning
Als de vergunning wordt afgegeven, kan nog dit jaar met de verbouwing worden gestart. Het gebouw kan dan volgend jaar klaar zijn voor de vergunninghouders. De situatie is tijdelijk en voor een termijn van maximaal vijf jaar. In de tussentijd wordt een plan ontwikkeld voor sociale huurwoningen. Dit gebeurt in samenspraak met de omgeving.