Twintig sociale huurwoningen en buurthuis op T&O terrein

Aanbesteding afgerond, de bouw start in het najaar

Op het Tuin- en Oostdorpterrein komen twintig nieuwe sociale huurwoningen en een buurthuis. Het oude T&O gebouw is eerder dit jaar gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt. Inmiddels is de overeenkomst met de aannemer getekend. Bouwbedrijf De Nijs uit Warmenhuizen is de partij die de Nul-op-de-meter woningen op locatie realiseert. In oktober van dit jaar starten de bouwwerkzaamheden.


Betaalbare huurwoningen
Het plan bestaat uit twintig sociale huurwoningen: twaalf driekamer eengezinswoningen, vier nultredenwoningen met wonen op de begane grond, aangevuld met vier tweekamerappartementen. Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen: “Met deze woningen komen wij tegemoet aan de grote vraag naar sociale huurwoningen onder woningzoekenden. Een Nul-op-de-meter woning zorgt dat de energierekening laag blijft voor onze huurders. Dit draagt bij aan lagere woonlasten, betaalbaar wonen en onze duurzaamheidsambities.”

Buurthuis een belangrijke maatschappelijke functie
Bij het ontstaan van de plannen op deze locatie, werd direct de belangrijke functie van het buurthuis benadrukt. Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: “We zijn blij dat de gesprekken tussen Kennemer Wonen, Stichting Welzijn Bergen en de gemeente ertoe hebben geleid dat de maatschappelijke functie van een buurthuis op deze locatie behouden blijft. Hier wordt een eigen ruimte voor ingericht binnen het nieuw te bouwen complex, dat wordt beheerd door Stichting Welzijn Bergen.”

Planning
Wanneer alles volgens planning verloopt, starten de bouwwerkzaamheden in oktober 2022 en worden de woningen in het vierde kwartaal van 2023 opgeleverd.