Woonbelevings-onderzoek 2023

Het is belangrijk om meer inzicht te hebben in de woonbeleving van huurders. In welke buurten zijn huurders tevreden over hun woning en woonomgeving? En waar staat het prettig wonen het meest onder druk? Ligt dat dan aan de kwaliteit van de woning, of heeft het meer met de omgeving en leefbaarheid te maken?

Om dat beter in beeld te krijgen, heeft Kennemer Wonen eerder dit jaar een Woonbelevingsonderzoek uitgevoerd. 2.200 huurders hebben hieraan meegedaan en een vragenlijst ingevuld. Een mooi resultaat! De antwoorden helpen ons om goede keuzes te maken in wat we in buurten en woningen kunnen doen.

Huurders voelen zich thuis
Een meerderheid van onze huurders woont prettig: zeven op de tien huurders geven een 8 of hoger voor het ‘thuisgevoel’ en de helft beoordeelt de woning en/of buurt met een 8 of hoger. Alkmaar en Uitgeest scoren ten opzichte van de andere plaatsen lager, met een 7,6 als ruime voldoende.


Waardering van de woning
Huurders beoordelen de woning gemiddeld met een 7,5. Hoe huurders de woning beoordelen, wordt vooral beïnvloed door de staat van onderhoud en de mate van isolering. Huurders die een onvoldoende geven voor de kwaliteit van de woningen noemen deze punten als belangrijkste redenen. De hoge energieprijzen zullen hierin een rol hebben gespeeld. Huurders geven aan kritisch te kijken naar isolatie en energieverbruik. In enkele woongebouwen vraagt de schoonmaak van de algemene ruimten om meer aandacht.


Waardering van de buurt
Net als de woning wordt de buurt gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. Huurders zijn over het algemeen positief over de buurt en hebben prettig contact met de buren. Ook voelt een meerderheid van de huurders zich veilig in de buurt.


Bij de toewijzing van woningen, staat Kennemer Wonen voor dezelfde uitdagingen als de gehele sector. Driekwart van de bewoners vindt dat buurtbewoners en nieuwe bewoners goed bij elkaar passen. Andersom betekent dit dat een kwart van de huurders vindt dat nieuwe bewoners juist minder goed passen bij de huidige bewoners.

Eén op de tien huurders geeft aan regelmatig overlast van buren te ervaren. Het gaat dan vooral over geluidoverlast. Aandachtspunt is ook het onderhoud van het openbaar groen en de tuinen. Deze kan in sommige wijken verbeterd worden.

Helft huurders vindt dat de buurt niet is veranderd
We vroegen huurders of zij vinden dat de buurt de afgelopen jaren is veranderd. De helft van de huurders vindt dat de buurt niet veranderd is. Een vijfde van de huurders vindt dat de buurt is achteruitgegaan. Zij zien dat de sociale verbinding minder wordt, ervaren meer overlast of vinden dat de buurt verloedert. Eén op de tien huurders vindt dat de buurt is verbeterd.


Huurders zetten zich in voor de buurt
Driekwart van de huurders geeft aan wel eens iets te doen voor de buren of voor de buurt. Een ruime meerderheid geeft aan dat zij zien dat andere buurtbewoners dit ook doen.

Wij vroegen huurders of zij zich inzetten, of willen inzetten, voor de buren of voor de buurt en of daarbij hulp van Kennemer Wonen gewenst is. Maar liefst 480 huurders hebben deze vraag positief beantwoord! Inmiddels hebben deze huurders van Kennemer Wonen een brief ontvangen.

Vervolgstappen
De komende tijd bespreken wij de resultaten met onze huurdersorganisaties en met collega’s binnen de verschillende teams. We gaan dieper in op de verschillende buurten en bepalen met elkaar welke activiteiten nodig zijn.

Wij danken alle huurders voor deelname aan het onderzoek. Zo werken wij samen aan prettig wonen!