Corporaties beperken verkoop huurwoningen

Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer en Woningbouwvereniging Langedijk beperken dit jaar de verkoop van sociale huurwoningen. Dit doen zij omdat de vraag naar sociale huurwoningen de afgelopen tijd sterk is toegenomen. Dat is vooral merkbaar door een groter aantal statushouders die recht hebben op huisvesting. De corporaties vinden het van belang om de voorraad nu en in 2016 zo ruim mogelijk te houden.

Door conflicten in de wereld is er een grote toestroom van het aantal asielzoekers. Iedere dag kunnen we daarvan de verschrikkelijke beelden op TV zien. De corporaties in deze regio zullen in 2015 zo’n 15% van de vrijkomende woningen aan statushouders verhuren. Het gevolg daarvan is dat de wachttijd voor alle woningzoekenden oploopt. Om dat te beperken stoppen de vier corporaties vrijwel geheel met de verkoop van sociale huurwoningen. Daarnaast bekijken de corporaties of er andere maatregelen mogelijk zijn.

Voor de corporaties betekent dit dat zij minder inkomsten hebben uit de verkoop van woningen. “Het is belangrijker dat we nu antwoord geven op de toenemende vraag naar sociale huurwoningen”, zo stellen de vier corporaties.

Het ministerie van BZK stelt jaarlijks vast hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning en doen daarbij een beroep op woningcorporaties. Statushouders behoren tot de doelgroep van corporaties. De gemeenten in de regio hebben de corporaties gevraagd om de voorraad betaalbare woningen zo ruim mogelijk te houden. Met de beperking van de verkoop geven Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer en Woningbouwvereniging Langedijk daar gehoor aan.