Kennemer Wonen doet huurprijscheck voor bewoners

Recht op huurverlaging voor 9 woningen

Door een wijziging in het puntenstelsel hebben sommige huurders van woningcorporaties recht op een huurverlaging. Bij Kennemer Wonen gaat het om 9 woningen en een gemiddelde huurverlaging van 19 euro. Kennemer Wonen past de huurprijs van deze woningen aan en brengt de bewoners daarvan op de hoogte.

"De maximale huur van woningen verandert door de grotere rol van de WOZ-waarde in het puntensysteem. Een huurder heeft recht op een huurverlaging als de maximaal toegestane huur van een woning lager wordt dan de huurprijs die de bewoner nu betaalt," zegt Dick Tromp, directeur-bestuurder Kennemer Wonen.

Huurders kunnen zelf controleren of zij recht hebben op huurverlaging. Verhuurders zijn niet verplicht het initiatief te nemen tot een aanpassing van de huurprijs. Kennemer Wonen neemt dit initiatief wel en zalĀ een huurverlaging doorvoeren voor de 9 woningen waarop de wijziging van toepassing is.