Woningen Kennemer Wonen aangesloten op warmtenet regio Alkmaar

Een ‘warm welkom’ aan 440 bewoners

Maar liefst 440 woningen aan de Waalstraat, Maasstraat en Geulstraat in Alkmaar zijn onlangs op het Alkmaarse warmtenet aangesloten. De uitbreiding werd mogelijk doordat begin dit jaar het warmtenet vanuit de afvalenergiecentrale is doorgetrokken onder het Noordhollands Kanaal. Kennemer Wonen, gemeente Alkmaar en HVC hebben hierin samengewerkt om duurzaam wonen in de praktijk te brengen.

Om de 440 nieuwe aansluitingen op het warmtenet te markeren legden wethouder Duurzaamheid Jan Nagengast (CDA) en directeur Kennemer Wonen Dick Tromp een speciale stoeptegel in de grond in aanwezigheid van leden van de bewonerscommissies en betrokkenen. Deze symbolische handeling laat zien dat de corporatie en de gemeente gezamenlijk uitvoering geven aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Alkmaar. Als symbool voor de goede zorg voor gebruikers van het warmtenet reikte Chris Kuijten, directeur HVC, de speciale tegel aan en heette hij de voorzitters van de bewonerscommissie warm welkom als gebruikers van het warmtenet.

Verduurzaming
De bewoners van de vijf flats kunnen blijven rekenen op comfortabele warmte en warm tapwater. In het verleden was de warmte afkomstig van gasgestookte CV ketels, vanaf nu komt de warmte van de afvalenergiecentrale van HVC. Groot voordeel is dat deze huishoudens nu zorgen voor een flinke vermindering van de uitstoot van CO2 en dat is goed voor het milieu. “Dit is weer een goede stap naar een duurzaam Alkmaar. De stad wordt door het warmtenet een stuk duurzamer en ook brengen we de uitstoot van broeikasgas CO2 fors omlaag. Het is dus prachtig om te zien dat het warmtenet nu ook hier wordt aangesloten.” aldus wethouder Jan Nagengast. “Wij hebben ons ten doel gesteld om onze woningen energiezuiniger te maken. We nemen maatregelen die zorgen voor een lager energieverbruik, minder gasverbruik en beperking van CO2-uitstoot. In dit streven naar duurzaamheid past onze samenwerking met HVC om warmte beter te benutten en deze 440 woningen in Oudorp op het warmtenet aan te sluiten. De vijf flats samen verbruikten ongeveer 450.000 kuub gas per jaar. De totale CO2-besparing is zo'n 600 ton, dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 200 auto’s gedurende één jaar." zegt Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

Stoeptegel Het warmtenet loopt onder de grond en is daarmee feitelijk onzichtbaar. Om het warmtenet en de duurzaamheid zichtbaar te maken voor de inwoners van Alkmaar, komen er op diverse locaties speciale stoeptegels. Deze speciaal ontworpen stoeptegels markeren het naastgelegen gebouw dat gevoed wordt met groene warmte uit de afvalenergiecentrale.