Verlaging woonlasten voor bewoners van sociale huurwoningen door plaatsing Zonnepanelen

Kennemer Wonen spaart het milieu én de portemonnee

Kennemer Wonen plaatst zonnepanelen op haar huurwoningen zonder huurverhoging. Een gigantisch groen en geldbesparend cadeau. Voor de huurders en het milieu. De huurders profiteren direct omdat de lagere energielasten zorgen voor lagere woonlasten. Afhankelijk van de ruimte op het dak worden er maximaal zes zonnepanelen geplaatst. Door grondgebonden woningen en hoogbouwcomplexen te voorzien van zonnepanelen zet Kennemer Wonen een forse stap op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen voor de sociale doelgroep. Daarnaast leidt deze maatregel tot een flinke vermindering van de uitstoot van CO2 voor een bijdrage aan een beter milieu.


Betaalbaar wonen
Directeur-bestuurder Dick Tromp is trots dat zijn woningcorporatie dit gebaar kan maken.  Voor onze huurders hebben wij betaalbaar wonen hoog in het vaandel staan. Dat betreft niet alleen de huurprijs, maar ook de woonlasten. Het is moeilijk in te schatten hoeveel een huishouden kan besparen. Dat hangt af van het gebruik. Maar het kan zomaar tussen de twee- en vierhonderd euro per jaar schelen. Dan ga je dus richting een (ruime) halve maand huur”, aldus Dick Tromp.
Maar ook het duurzame karakter van deze geste past bij Kennemer Wonen. Het is de bedoeling dat in 2022 de woningen van Kennemer Wonen gemiddeld energielabel B hebben. Het plaatsen van de zonnepanelen versnelt het behalen van dit doel. “Met vierduizend woningen bespaar je 2,6 miljoen kg CO2 per jaar, wat neerkomt op de uitstoot van 870 personenauto’s.”

Besparing het grootst, het eerst aan de beurt
De komende vier jaar verwacht Kennemer Wonen vierduizend woningen van zonnepanelen te voorzien. De woningen en hoogbouwcomplexen waar het meeste energie te besparen valt zijn het eerst aan de beurt. Het komende half jaar wordt in kaart gebracht wanneer welke woningen worden voorzien. Begin 2017 start het project. Het plaatsen van de zonnepanelen wordt uitgevoerd door derden. De verwachting is iedere werkweek 25 installaties te verrichten. Het plaatsen van een installatie met maximaal 6 zonnepanelen duurt gemiddeld één dag. Huurders worden vroegtijdig geïnformeerd door Kennemer Wonen over wanneer zij aan de beurt zijn en wat zij kunnen verwachten. Voor woningen die een ongunstige ligging hebben voor zonnepanelen gaat Kennemer Wonen op zoek naar een alternatief zodat ook deze huurders straks kunnen profiteren van lagere energielasten.

Dick Tromp, directeur-bestuurder Kennemer Wonen