Woningcorporaties gaan passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 veranderen de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Dit staat in de nieuwe Woningwet. Woningzoekenden met recht op huurtoeslag komen alleen in aanmerking voor een woning die past bij hun inkomen. Dit heet passend toewijzen.

Passend toewijzen verkleint de kans dat huurders in betalingsproblemen komen. Ook zijn zij hierdoor minder afhankelijk van huurtoeslag. Het systeem houdt echter geen rekening met de persoonlijke situatie van huurders. In 2016 hebben de woningcorporaties bij maximaal 5% van de verhuringen gelegenheid om daar wel rekening mee te houden.

De nieuwe regels komen er grofweg op neer dat 1- en 2-persoonshuishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning kunnen huren met een huurprijs tot € 586,68. Drie- of meerpersoonshuishoudens die recht hebben op huurtoeslag kunnen een woning huren tot € 628,76. Het passend toewijzen gebeurt puur en alleen op basis van het inkomen. Er wordt dus niet gekeken naar wat een huurder aan spaargeld heeft. Spaargeld telt wel mee bij het recht op huurtoeslag. De regels voor passend toewijzen gelden voor iedereen, dus ook voor mensen met een huisvestingsindicatie of urgentieverklaring.

Woningzoekenden die geen recht hebben op huurtoeslag, maar wel een inkomen hebben waarmee zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, merken niets van de nieuwe regel. Zij kunnen op elke vrijkomende sociale huurwoning reageren. Ook voor huurders die niet op zoek zijn naar een andere woning, verandert er niets.

Meer weten? Op de www.rijksoverheid.nl > Onderwerpen > Woningcorporaties vindt u meer informatie over passend toewijzen en de nieuwe Woningwet.