90 procent van de woningen per 1 juli geen huurverhoging

Vanaf 1 juli 2016 voert Kennemer Wonen voor zo’n 9.000 van de in totaal 10.000 huishoudens geen huurverhoging door. Dit geldt voor huishoudens met een inkomen van minder dan €44.360. Voor huishoudens waarvan het inkomen hoger is dan €44.360 wordt de huurverhoging minder dan de wettelijke maximale huurstijging. Daar is de huurverhoging niet het maximale toegestane percentage 4,6 maar 3,6 procent.

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. Voor alle inkomensgroepen geldt per 1 juli een basishuurverhoging van 2,1 procent, opgebouwd uit het inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (0,6 procent in 2015) plus 1,5 procent. Dick Tromp, directeur-bestuurder Kennemer Wonen licht het besluit toe: “Wij maken dit jaar waarin er zoveel gebeurt op het gebied van het huurbeleid een pas op de plaats met de jaarlijkse huurverhoging. We bekijken het huidige huurprijsbeleid opnieuw omdat we beter willen aansluiten bij de vraag van nu en nog meer rekening willen houden met woonlasten, zoals energieverbruik. Het is voor het eerst dat wij voor zoveel huishoudens geen huurverhoging doorvoeren. En, het is gemiddeld de laagste huurverhoging sinds jaren. Hiermee maken we onze belofte waar van het betaalbaar houden van de woningen”.

Per 1 juli 2016 geldt een inkomensafhankelijke huurverhoging, zo stelt Minister Blok van Wonen en Rijksoverheid. Kennemer Wonen komt ook de huishoudens die boven de € 44.360 zitten tegemoet. Daar is de huurverhoging niet het maximale toegestane percentage 4,6 maar 3,6 procent. Op de toepassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging gelden enkele uitzonderingen, zoals bij huurders met veel medische zorg (meer dan 10 uur per week). Bij twijfel of de inkomensafhankelijke huurverhoging op uw situatie van toepassing is, neem dan contact met ons op.