Kennemer Wonen besluit tot aankoop 27 appartementen op plek voormalige uitgaanscentrum Altamira in Schoorl 1

Vorige week heeft Kennemer Wonen besloten tot aankoop over te gaan van 27 sociale huurappartementen op de plek van het voormalige uitgaanscentrum Altamira aan de Heereweg in Schoorl. Altamira is een ontwikkeling van Bot Bouw Initiatief (BBI) en bestaat uit 7 twee- en 20 driekamer appartementen. Bovendien worden er 19 parkeerplaatsen gerealiseerd die tot het complex behoren. 

D
ick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen is verheugd over het besluit: “Het is een prachtlocatie in het kloppend hart van Schoorl en geeft een enorme opwaardering aan de omgeving. We voegen betaalbare appartementen toe aan onze woningvoorraad die dicht bij alle voorzieningen in Schoorl liggen. De appartementen zijn energiezuinig en worden voorzien van zonnepanelen. Door deze maatregelen worden de woonlasten van de huurders gunstig beïnvloed.” 

De voormalige dancing Altamira is opgericht in 1969. Nadat er door de jaren heen veel klachten van overlast kwamen, is besloten deze locatie te sluiten. BBI had eerder het doel om hier vrije sector woningen te realiseren. Dit is er niet van gekomen door de crisis in de woningmarkt en later de nadrukkelijke behoefte van de gemeente Bergen om in aansluiting op de Woonvisie sociale huurwoningen te realiseren. BBI en Kennemer Wonen hebben het initiatief genomen om te kijken wat haalbaar was en dat heeft geresulteerd in dit voorstel. Het plan is op hoofdlijnen definitief maar behoeft nog een bestemmingsplan wijziging voordat kan worden gestart. Als alles naar wens verloopt, is de verwachting dat medio 2017 de bouw gestart kan worden deze medio 2018 gereed is.