Wijkconsulenten in digitale magazine Oudorpertijden

Nathalie Bank en Fonda Dekker, wijkconsulenten van de woningstichting Kennemer Wonen, stellen zich voor in het digitale magazine ‘Oudorpertijden'. Hun taak is de belangen te behartigen van de bewoners van Kennemer Wonen en de leefbaarheid te bevorderen op het sociale vlak.

Oudorp is een wijk die wat meer aandacht van hen krijgt. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat Kennemer Wonen daar ongeveer 900 woningen heeft staan. “Onze taak: de belangen van de bewoners van Kennemer Wonen behartigen en de leefbaarheid te bevorderen op het sociale vlak.” Lees meer over hun werkzaamheden en aanpak.

Lees hier het artikel in Oudorpertijden.