Aankondiging Huurverlaging

Tijdens Prinsjesdag heeft het Kabinet bekend gemaakt dat zo’n 260.000 mensen die in een sociaal huurhuis wonen volgend jaar een huurverlaging kunnen krijgen. Het gaat om huurders die weinig verdienen, maar wel een hoge huur betalen. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar het is de bedoeling dat de regeling op 1 januari 2021 in werking treedt. Wanneer de plannen definitief zijn en er meer bekend is over de uitvoering van deze regeling informeren wij onze huurders. Huurders van Kennemer Wonen kunnen nog geen verzoek tot huurverlaging indienen.