AC Borst Bouw en Kennemer Wonen gaan samenwerking aan voor renovatie Poelven in Castricum

Donderdag 11 juli zetten Cornel Borst, directeur van AC Borst Bouw en Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen hun handtekening onder de aannemingsovereenkomst voor het onderhouds- en renovatieproject Poelven in Castricum. De 104 woningen aan de Poelven worden grondig gerenoveerd. Het afgelopen jaar heeft Kennemer Wonen intensief overleg gevoerd met alle bewoners van de Poelven over het renovatievoorstel. In het najaar start de renovatie die in totaal anderhalf jaar gaat duren.

Energiezuinig en comfortabel wonen
In 2017 heeft Kennemer Wonen onderzoek laten doen naar de technische staat van de huidige woningen. De woningen uit 1948 zijn verouderd, hebben technische gebreken en voldoen niet aan de woonwensen van deze tijd. Met de renovatie wil Kennemer Wonen de woningen aan de Poelven verduurzamen, vergroten en comfortabeler maken. Zo kunnen huurders ook in de toekomst prettig wonen in de Poelven. Alle woningen gaan van energielabel D/E naar A. De woningen krijgen meer leefruimte en meer wooncomfort en ze worden optimaal geïsoleerd. Op de daken worden zonnepanelen geplaatst om duurzaam energie op te wekken waardoor de energielasten worden verminderd. Na de renovatie zien de woningen er weer prachtig uit waardoor de straat straks een frisse aanblik heeft.

Start renovatie
“We zijn blij dat we de aannemingsovereenkomst met de lokale aannemer AC Borst Bouw hebben ondertekend. Het is mooi dat er na een jaar van intensieve gesprekken met de bewoners nu in het najaar gestart kan worden met de werkzaamheden,” aldus Dick Tromp. De Poelven wordt in fases verdeeld en hiermee gefaseerd aangepakt. De renovatie van elke fase duurt ongeveer een half jaar. De verwachting is dat de totale duur van de werkzaamheden ongeveer 1½ jaar in beslag neemt. In oktober start de eerste fase, waarbij de eerste 33 woningen worden gerenoveerd.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Poelven.Dick Tromp, directeur bestuurder Kennemer Wonen (links) en Cornel Borst, directeur AC Borst Bouw ondertekenen aannemingsovereenkomst