Betaalbare huurwoningen T&O-gebied stap dichterbij

Wethouder Peter van Huissteden en Michiel van Baarsen, manager Vastgoed van Kennemer Wonen, ondertekenden afgelopen vrijdag een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van 22 betaalbare huurwoningen op de T&O-locatie in Bergen.

Het plan bestaat uit 12 grondgebonden woningen, 4 zogenaamde nultreden woningen met alle woonfuncties op de begane grond en 6 appartementen in één gebouw samen met een nieuw buurthuis. De plannen zijn gepresenteerd aan de buurt tijdens een inloopbijeenkomst en besproken in de raadscommissie van de gemeente Bergen. De reacties zijn verzameld en worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voorzien in behoefte
Michiel van Baarsen van Kennemer Wonen: “Het plan is meerdere malen besproken met omwonenden. Het wordt een mooie mix van (kleine) en zeer duurzame grondgebonden woningen met een tuin en appartementen. Precies waar behoefte aan is onder de woningzoekenden. Daarnaast renoveert en verduurzaamt Kennemer Wonen op dit moment een flink aantal woningen aan de naastgelegen Kogendijk en Jaap Weijandweg. Deze renovatie staat los van de herontwikkeling van de T&O-locatie maar draagt positief bij aan een prettige buurt.”

Wethouder Peter van Huissteden: “Over deze locatie wordt al erg lang gesproken. Nu Kennemer Wonen heeft gekozen voor het grondig renoveren van de woningen aan het Kogeltjesplein en de Jaap Weijandweg in plaats van sloop en nieuwbouw, kan er serieus worden gewerkt aan de plannen voor woningbouw op het braakliggende binnenterrein. Het is goed om te zien dat er in deze mooie groene wijk nog 22 nieuwe sociale huurwoningen bijkomen.”

Tuin- en Oostdorp (T&O)
Tuin- en Oostdorp (T&O) is het gebied tussen de Kogendijk– Jaap Wijandweg – Achterweg in Bergen. In het gebied staat een buurthuis, het zogenaamde T&O-gebouw. Naast woningen is het plan om dit huidige verouderde buurthuis ter vervangen door een nieuw  T&O-gebouw.  De rest van het terrein is openbaar groen.

Plannen verder uitgewerkt
De plannen worden verder uitgewerkt en getoetst op financiële haalbaarheid. Na akkoord door de gemeenteraad zal een overeenkomst worden gesloten met de gemeente om de plannen verder in procedure te brengen. Naar verwachting wordt de procedure in het derde kwartaal 2018 opgestart, zodat eind 2019 kan worden gestart met de bouw.

Michiel van Baarsen en Peter van Huissteden ondertekenen intentie-overeenkomst T&O gebied
Michiel van Baarsen en Peter van Huissteden ondertekenen intentieovereenkomst T&O gebied