Kennemer Wonen hanteert wederom gematigde huurverhoging

Gemiddeld worden de huren per 1 juli met 1,4% verhoogd. Door de gematigde huurverhoging willen we de betaalbaarheid van onze woningen garanderen. Kennemer Wonen blijft hiermee ruim onder het toegestane wettelijke maximum van 2,4%. Ruim 2.500 huishoudens krijgen geen huurverhoging. De huurprijs van deze woningen is reeds in overeenstemming met de huur die Kennemer Wonen voor de woning wil vragen. Een deel krijgt een huurverhoging van 1,9% omdat de huurprijs van deze woningen onder de gewenste huurprijs ligt. Door gematigd huurbeleid en het hebben van lage streefhuren garanderen we de betaalbaarheid van ons woningbezit nu en in de toekomst.

Lage streefhuren
Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: “De hoogte van de gewenste huurprijs is enkele jaren geleden bepaald op basis van de grootte van de woning, de energiezuinigheid en de gemaakte prestatieafspraken tussen de gemeenten, de huurdersorganisaties en ons. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat minimaal 65% van onze woningen bereikbaar is voor kleine huishoudens met recht op huurtoeslag. Dat zijn woningen met een huurprijs onder de € 597. Voor minimaal 80% van onze woningen geldt een huur tot aan € 640. Met dit woningaanbod in verschillende huurprijsklassen kunnen wij onze klanten een woning bieden die bij hun inkomen past.”

Verlagen van woonlasten
Niet alleen zorgt een gematigde huurverhoging ervoor dat de woonlasten van onze huurders betaalbaar blijven. Betaalbaarheid zit ook in de verduurzaming van de woningen. Vorig jaar zijn bijna 1.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen zonder hiervoor huurverhoging te vragen. Dit levert voor onze huurders direct een netto besparing op van de energiekosten. Ook dit jaar plaatst Kennemer Wonen op ruim 1.000 woningen zonnepanelen en hier gaan we nog een aantal jaar mee door. Daarnaast kunnen huurders op verzoek hun woning laten isoleren. Ook voor deze ingreep vragen wij geen huurverhoging zodat de energiebesparing volledig ten goede komt aan de portemonnee van onze huurders.