Bewonerskeuze gaf doorslag bij selectie Hecon duurSAAM

Als een van de deelnemende woningcorporaties aan de BIK Challenge koos Kennemer Wonen het gedetailleerde plan van consortium Hecon duurSAAM, bestaande uit Hecon Groep, Energie Service Noord-West en AGNova architecten. De inzet was een duurzame renovatie van 28 portiekwoningen in Alkmaar tot minimaal energielabel A. Daan van Nieuwmegen, projectleider van Kennemer Wonen, vertelt over de doorslaggevende factor.

Vijf maanden lang duelleerde Hecon duurSAAM met het concurrerende consortium ToekomstGericht 4 You. De twee consortia wonnen de pitch op basis van hun motivatie en toelichtende gesprek. “Het oplossen van het energievraagstuk was weliswaar een belangrijk onderdeel van de uitvraag, tegelijkertijd wilden we onze woningen ook toegankelijker maken”, vertelt Van Nieuwmegen. “Een andere wens was dat we de woningen de komende veertig jaar graag willen verhuren zonder dat de onderhoudskosten stijgen.”

Bewonerskeuze gaf doorslag
“Vooraf lieten we de consortia weten dat we de plannen specifiek zouden beoordelen op energie, draagvlak bewoners, investering per woning, toegankelijkheid en architectonische kwaliteit”, vervolgt hij. “Hoewel beide teams veel energie hebben gestoken in hun gedetailleerde plannen van aanpak en bijbehorende oplossingen, was de bewonerskeuze uiteindelijk de doorslaggevende factor. Uit gesprekken met bewoners kwam bijvoorbeeld sterk naar voren dat zij een voorkeur hadden voor een lift in de portiek, de oplossing van Hecon duurSAAM, in plaats van het aanbrengen van een galerij voor de portiekwoningen, de oplossing van ToekomstGericht 4 You.”

Trias Energetica
Voor de oplossing van het energievraagstuk volgde dit consortium bovendien de stappen in de Trias Energetica. Van Nieuwmegen legt uit: “Hecon duurSAAM wil eerst verspilling tegengaan met een goed geïsoleerde schil en vervolgens maximaal gebruik maken van duurzame energiebronnen door installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen. ToekomstGericht 4 You draaide die volgorde om en nam het installatieconcept als uitgangspunt. Dit had minder onze voorkeur.”

Tijdwinst in de planvormingsfase
Wat Van Nieuwmegen vooral verraste is de enorme tijdwinst in de planvormingsfase dat gepaard gaat met regisserend opdrachtgeverschap. “Het is een bijzondere leerervaring dat consortia in slechts vijf maanden zulke goed doordachte plannen kunnen ontwikkelen en presenteren op basis van een korte uitvraag met enkele parameters. Dit bespaarde ons intern heel wat voorbereidingstijd. Omdat het een challenge was, konden we de marktpartijen in deze fase van het proces ook helemaal loslaten en de vrijheid geven in hun planvorming.”

Basis- of plusvariant?
Nu Kennemer Wonen verder gaat met Hecon duurSAAM wordt de regie steviger. “In de volgende fase van het proces werken we de voorstellen met elkaar uit tot een definitief uitvoeringsplan. Onderdeel daarvan is dat we wat betreft de isolatie kiezen voor de geschetste basisvariant of de plusvariant. Welke variant past het beste binnen onze strategie? Hoe toekomstbestendig willen we zijn? En hoeveel willen we daarin investeren? De komende maanden zullen we deze varianten gaan doorrekenen en werken we het plan op detailniveau uit. Als we die fase goed doorlopen, dan willen we het regisserend opdrachtgeverschap mogelijk bij meerdere renovatieprojecten gaan toepassen.”