Winnaar finale BIK Challenge voor Kennemer Wonen: HECON DUURSAAM

De Kamer van Koophandel organiseerde de afgelopen maanden samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl een unieke pressure cooker rond energiezuinige woningrenovatie. Woningcorporaties brachten een open uitvraag in en de aanbodzijde werd uitgedaagd om met een optimaal consortium tot dé oplossing te komen. Op 12 oktober presenteerden de deelnemende consortia in een speciaal gebouwde arena bij de KvK hun voorstel, aanpak en business case, waarna de woningcorporaties hun beoordeling en voorkeur bekend maakten. De consortia Hecon duurSAAM, EnergiQ, AC Borstbouw, Both Forward en Climate Construction kwamen met hun plannen als winnaars uit de bus. EnergiQ ging ook naar huis met de publieksprijs.

Ruim 70 spelers vanuit 35 bedrijven waren actief in de BIK Challenge. Doel: tot 9 innovatieve voorstellen komen voor 5 uitdagende renovatie-opgaven van woningcorporaties. De consortia bestaan uit (gespecialiseerde) aannemers, installateurs, architecten, producenten en specialisten op het gebied van bewonersparticipatie en BIM.

Minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger
De precieze opdracht waar de deelnemende consortia in de BIK Challenge voor stonden, was om voor een energiezuinig te renoveren complex van een woningcorporatie een aanbod te ontwikkelen met minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger. Dat kon een nul-op-de-meter, energieneutraal of een beter-op-de-meter (label A/energie-index <1,2) aanbod zijn.

Regisserend opdrachtgeverschap
Hierbij stond regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren centraal. In een open dialoog met circa 10 managers, projectleiders en medewerkers bewonerscommunicatie van de woningcorporatie bedachten de consortia oplossingsscenario’s. Bouwkundig, architectonisch, energetisch en financieel, waarbij vaak ook bewoners al in het voortraject gepolst werden.

De consortia werden door de woningcorporaties uitgedaagd om meerdere scenario’s te ontwikkelen en hun beste voorstel door te rekenen met een speciaal voor dit project ontwikkelde ‘Tool BIK Challenge business case’. Met de inzet van deze tool door alle consortia, konden de plannen door de woningcorporaties goed met elkaar worden vergeleken.

Wie werd al beste beoordeeld?
De woningcorporaties waren onder de indruk van de plannen die al van tevoren waren ingediend. Op woensdag 12 oktober presenteerden de consortia op de slotbijeenkomst in pitches hun aanbod aan de andere deelnemers en opdrachtgevers. Dit maakte onderdeel uit van het BIK Challenge programma, waarbij de deelnemers transparant zijn in de keten en de consortia samen leren en ervaren. De woningcorporaties maakten daarna hun voorkeur bekend.

Winnaar: Hecon duurSAAM
Bestaande uit Hecon Groep, Energie Service Noord-West en AGNova architecten. 

Daan van Nieuwmegen van Kennemer Wonen: "Alle twee de teams hebben er onwijs veel energie in gestoken en zaten in de beoordeling ook heel dicht bij elkaar. De bewonerskeuze was uiteindelijk de doorslaggevende factor. Wij krijgen nu een MT besluit, daarna in november door naar de RvC en dan gaan we Hecon duurSAAM uitnodigen om het project verder op te pakken."

Publiekswinnaar
Het honderdkoppige publiek, allemaal bouwprofessionals en mensen werkzaam bij brancheorganisatie en andere stakeholders, kregen ook de gelegenheid om de pitches te beoordelen. Het consortium EnergiQ mocht de publieksprijs in ontvangst nemen. Dit consortium zal onder andere een podium krijgen bij regioseminars die Duurzaam Gebouwd de komende tijd voor woningcorporaties organiseert. 

Kijk voor meer informatie over de BIK Challenge op: www.bouwenaanketensamenwerking.nl

Over BIK
BIK staat voor Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking. Vanuit dit project ondersteunen de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om succesvol samen te werken in de keten en nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen. Het project is in 2013 gestart in het kader van het innovatiebeleid van de provincie, waarin de focus ligt op:
- de concurrentiekracht van het MKB te behouden en te versterken door samenwerking,
- de CO2 uitstoot en het energie- en grondstofverbruik van de gebouwde omgeving drastisch te reduceren,
- de kwaliteit van de bestaande gebouwde omgeving te verbeteren.

De BIK Challenge vormt de afsluiting en de slotbijeenkomst is de laatste bijeenkomst van het project.