Dit kunt u doen tegen meeuwenoverlast

In april begint het broedseizoen van de meeuwen weer. Vogels vliegen dan af en aan om hun nest te bouwen en hun jongen te voeren. U kunt hier overlast van ervaren, bijvoorbeeld door vervuiling op straat, geluidsoverlast en schijnaanvallen.

Tips tegen meeuwenoverlast

U kunt zelf veel doen tegen overlast van meeuwen. Er is een aantal simpele manieren om te voorkomen dat meeuwen in uw straat een nest bouwen:

  • Gooi geen afval of etensresten op straat
  • Zet geen vuilniszakken of los afval naast ondergrondse restafvalcontainers
  • Spreek uw buren erop aan wanneer zij hun afval verkeerd aanbieden
  • Voer de vogels niet

Inwoners gemeente Alkmaar

In Alkmaar kan de gemeente bij extreme overlast helpen. De gemeente heeft een meerjarige ontheffing om maatregelen te nemen bij overlast. Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet Natuurbescherming. Daar moet bij het beperken van de overlast wel rekening mee worden gehouden. Blijft u ondanks uw eigen voorzorgsmaatregelen toch overlast ervaren? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Alkmaar. U kunt een melding maken via www.stadswerk072.nl