"Geld dat wordt afgedragen aan de schatkist is hard nodig in de sociale huursector"

Woningcorporaties staan op tegen woningnood
Geld dat wordt afgedragen aan de schatkist is hard nodig in de sociale huursector

Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. De sociale verhuurders uit de regio Noord-Kennemerland sluiten zich hier ook bij aan. Zij willen laten zien dat het onverantwoord is om geld weg te halen uit de volkshuisvesting juist nu het zo hard nodig is.

“Dit jaar verdwijnt alleen van Kennemer Wonen al ruim € 10 mln in de staatskas. Geld afkomstig van onze huurders, waar zij niets van terugzien. In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. Ook in de regio Noord-Kennemerland zien wij een toename van woningzoekenden die lang wachten op een betaalbare woning. Bovendien zet Kennemer Wonen in op een gematigd huurbeleid, om de woningen nu en in de toekomst op een acceptabel niveau te houden. Daarnaast is het geld van de huurders nodig om de woningen te onderhouden en verduurzamen, om uiteindelijk het doel van een energieneutrale woningvoorraad in 2050 te kunnen behalen,” aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

Wooncrisis
Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Drie maanden van de huuropbrengst van een woning wordt afgedragen aan de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning deze extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen. De resultaten zijn zichtbaar, de landelijke woningnood neemt alleen maar toe. Ook in de regio Noord-Kennemerland is er een groot te kort aan woningen. Mensen kunnen niet wonen waar ze willen wonen en de kosten voor huisvesting nemen toe. De verhuurdersheffing is een extra belasting die in 2013 werd ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt.

Bezwaar tegen verhuurderheffing
De huidige belastingmaatregelen zorgen niet alleen voor het oplopen van het woningtekort maar ook voor achteruitgang van wijken. Corporaties besteden het geld dat huurders opbrengen aan onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. Het geld dat nu wordt afgedragen aan verhuurderheffing gaat ten koste van de investeringen die woningcorporaties kunnen doen. En hun huurders zijn daar de dupe van. Daarom dienen meer dan 180 corporaties vandaag bij de belastingdienst bezwaar aan tegen de verhuurderheffing.

www.wooncrisis.nl
Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website www.wooncrisis.nl.