Gegevens digitaal aanleveren bij SVNK vanaf 1 oktober

Met ingang van 1 oktober 2019 is het mogelijk om digitaal uw gegevens aan te leveren op www.svnk.nl wanneer u in aanmerking komt voor een woning. U kunt verschillende gegevens uploaden, zoals een uittreksel BRP of uw inkomensverklaring. Hiervoor dient u wel ingelogd te zijn bij Mijn SVNK. U ziet op uw persoonlijke pagina bij SVNK het tabblad “Documenten” staan. Hier kunt u uw gegevens uploaden en ziet u hoe lang de gegevens bewaard blijven.

Uw gegevens langere tijd beschikbaar
Wanneer u uw documenten digitaal aanlevert via SVNK, hoeft u dit slechts één keer te doen. Het is dan niet meer nodig om elke keer uw gegevens opnieuw toe te sturen als u één van de geselecteerde kandidaten bent voor een woning. Op het tabblad ‘Documenten’ op uw persoonlijke pagina bij SVNK, ziet u hoe lang de gegevens bewaard blijven.

Als u wordt uitgenodigd voor een interessepeiling, groepsbezichtiging of een voorlopige aanbieding van een woning krijgt, ontvangt u een e-mail van de corporatie. In deze e-mail staat op welke wijze en wanneer u de gegevens moet aanleveren. Lees dit bericht dus goed!

Indien u nog vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met één van de bij SVNK aangesloten corporaties.