Gestegen energiekosten en gedaalde koopkracht. Tips en advies.

Het is het gesprek van de dag: de hoge energiekosten en veel Nederlanders die zich zorgen maken of ze de energierekening aankomende winter nog wel kunnen betalen. Door de inflatie is het dagelijks leven voor iedereen fors duurder geworden. De koopkracht is voor iedere inwoner van Nederland flink gedaald. 
De overheid heeft een maatregelenpakket samengesteld om de koopkracht te compenseren. Dit pakket gaat in per 1 januari 2023.

Welke maatregelen zijn er door het kabinet bekend gemaakt?
 

  • Het kabinet verlaagt voor alle huishoudens de energiebelasting. Daarnaast is er geld gereserveerd voor een gerichte verlaging van de energierekening van huishoudens met een laag inkomen en een hoog verbruik. Daarnaast stelt het kabinet een tijdelijk prijsplafond voor gas en elektriciteit voor. 
  • Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met ruim 10% omhoog en werkenden gaan minder inkomstenbelasting betalen. 
  • Gemeenten krijgen geld om in 2023 opnieuw energietoeslag aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum te kunnen uitkeren. 
  • De huurtoeslag gaat in 2023 met circa 17,00 per maand omhoog. 
  • De huren van sociale huurwoningen gaan omlaag met gemiddeld 57,00 per maand omlaag voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. 
  • De zorgtoeslag gaat in 2023 omhoog met circa 35,00 per maand naar 154,00 per maand. 
  • Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget in 2023 aanzienlijk. 

Meer informatie over het prijsplafond voor gas en elektriciteit leest u hier. Meer informatie over de overige koopkrachtmaatregelen leest u hier. 

Wat kunt u doen om in de tussentijd zo veel mogelijk te besparen? Wij hebben een aantal tips verzameld.

Energietoeslag
Heeft u een inkomen op of net boven het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk recht op een (extra) éénmalige energietoeslag. De energietoeslag is in juli 2022 door het kabinet verhoogd van € 800,00 naar 1.300,00.  Als u de eerste uitkering al heeft ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Heeft u de uitkering niet ontvangen en denkt u hier recht op te hebben? Als u in gemeente Alkmaar woont, kijk dan op de website van Haltewerk voor meer informatie en hulp bij het aanvragen.  

Woont u in één van de volgende gemeenten? Kijk dan op de onderstaande websites voor meer informatie en hulp bij het aanvragen: 

Energiecoach
Woont u in de gemeente Alkmaar en huurt u een woning van ons? Dan kunt u gratis energieadvies krijgen van een energiecoach. Kijk op de website van het Duurzaam Bouwloket voor meer informatie en het maken van een afspraak. 
Voor inwoners van de gemeente Uitgeest is er nog tot 31-12-2022 een subsidie van 75,00 beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak voor energieadvies op de website van Duurzaam Bouwloket. 

Tips om energie te besparen
Op de website van Milieucentraal en Zet ook de knop om staan veel manieren beschreven om zuiniger met energie om te gaan. Ook op onze website hebben we veel tips om energie te besparen verzameld.

Jaarafrekening energieleverancier 
De overheid heeft in juli 2022 het btw-tarief op energie verlaagd van 21 procent naar 9 procent. Hoe verleidelijk het ook is: verlaag uw maandbedrag niet! U bouwt zo een buffer op om de gestegen energieprijzen op uw jaarafrekening te compenseren. Verwacht u betalingsproblemen? Neem dan op tijd contact op met uw energieleverancier om samen naar een oplossing te zoeken.

Wat doet Kennemer Wonen?
Kennemer Wonen zet zich al jaren in voor duurzaam wonen. Zo hebben wij het grootste deel van ons bezit inmiddels voorzien van zonnepanelen, hebben we al veel woningen mogen isoleren en zijn onze nieuw te bouwen woningen zo veel mogelijk energieneutraal. Ook gaan wij de komende jaren door met het isoleren van onze bestaande woningen.

Heeft u geldzorgen? Blijf er niet mee zitten!
Voor sommigen van ons bieden de adviezen niet genoeg hulp om de vaste lasten te kunnen blijven betalen.  Neem in dat geval contact met ons op via 072 – 8 222 888. Voor hulp bij geldzorgen kunt u ook bij het Sociaal Team van uw gemeente terecht. U vindt de informatie en alle contactgegevens op de volgende websites: 

Voor gemeente Uitgeest: Sociaal Team gemeente Uitgeest. 

Voor gemeente Bergen: Sociaal Team gemeente Bergen.  

Voor gemeente Castricum: Sociaal Team gemeente Castricum.  

Voor gemeente Heiloo: Sociaal team gemeente Heiloo.  

Voor gemeente Alkmaar: Halte Werk.  

Op de website van Geldfit krijgt u tips om weer grip op uw geld te krijgen.