Kennemer Wonen reduceert in 4 jaar 93% CO2-uitstoot van eigen organisatie

Kennemer Wonen is in 2018 begonnen met het meten en verbeteren van haar (ecologische) voetafdruk. De doelstelling die toen als stip op de horizon is gezet om CO2-uitstoot te verlagen is behaald!!

Samen werkt!
Kennemer Wonen heeft namelijk de CO2-uitstoot van haar eigen organisatie met 93% gereduceerd ten opzichte van 2018! Hiermee zijn wij er in geslaagd om de CO2-voetafdruk spectaculair te beperken! Dat hebben we gedaan met alle medewerkers door in ons dagelijks handelen ‘thuis te geven’ op het gebied van duurzaamheid.

Met het oog op de toekomst
We gaan hiermee door. Er is een nieuwe duurzaamheidsvisie vastgesteld waar CO2-reductie onderdeel van is. De komende jaren richten we ons op het beperken van de indirecte CO2-uitstoot via onze leveranciers. Dat past bij onze ambitie om samen met anderen te werken aan een meer duurzame wereld.

Bekijk hier de infographic waarin de resultaten over heel 2021 en de helft van 2022 zijn weergegeven. 

Lees hier meer over onze ambities op het gebied van duurzaamheid.