Huur opzeggen? Twee maanden van te voren wordt beloond!

Huur opzeggen?
➢ Doe dit minimaal één maand van tevoren
➢ Twee maanden van te voren wordt beloond! 

De opzegtermijn van uw huur is minimaal één maand. Maar wist u dat u de huur ook eerder dan één maand op kunt zeggen? Hierdoor hebben wij meer tijd om een nieuwe huurder te vinden en heeft u daarmee meer kans dat spullen overgenomen kunnen worden. Omdat het eerder opzeggen van huur prettiger is voor alle partijen willen wij dat belonen. Als u de huur minimaal twee maanden van te voren opzegt ontvangt u van ons € 50,-! Ten slotte willen wij u er op wijzen dat u uw huur op elke werkdag van de maand kunt opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het begin van de maand.

Hoe kunt u de huur opzeggen?
Dit kan op vier manieren:
➢ Per e-mail naar info@kennemerwonen.nl (met gescande handtekening van uzelf en een eventuele medehuurder)
➢ Op onze website bij “Mijn Kennemer Wonen” of door gebruik te maken van het formulier huuropzegging.
➢ Per brief
➢ Telefonisch
Let op! De huuropzegging moet door alle huurders ondertekend zijn.

Wat gebeurt er na ontvangst van uw huuropzegging?
U ontvangt van ons een bevestiging van uw huuropzegging. In deze bevestiging vermelden wij uw laatste huurdag en de datum en het tijdstip van de voorinspectie en eindinspectie. Kijk op onze website voor veelgestelde vragen & antwoorden over Huur opzeggen.