mijn huur opzeggen

Het opzeggen van de huurovereenkomst kunt u zelf regelen op onze website bij "Mijn Kennemer Wonen". Het kan ook schriftelijk. De huur mag eindigen op elke werkdag van de maand. We hebben een opzegtermijn van minimaal één maand en maximaal 3 maanden.

Veel gevraagd over mijn huur opzeggen

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit terug draaien?

Een huuropzegging is definitief. U kunt daar niet op terugkomen. In uitzonderlijke gevallen mag u de opzegging intrekken. Als de woning door de volgende huurder is geaccepteerd is de huuropzegging zeker definitief. In alle andere gevallen beoordeelt Kennemer Wonen of u de opzegging mag of kan intrekken.

Krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

Heeft u alle gegevens ingevuld die voor de huuropzegging noodzakelijk zijn? Dan krijgt u van ons een bevestiging, met daarin de datum van de laatste huurdag en de datum van de voor- en eindopname.

Wat moet ik aanleveren voor het opzeggen van een huurovereenkomst in geval van overlijden?

Bij overlijden levert u een kopie van de overlijdensakte in. Geef uw correspondentieadres door bij de huuropzegging. Alleen dan kunnen we de opzegging in behandeling nemen.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Wat moet ik doen?

U kunt elke dag van de maand de huur van de woning opzeggen. U kunt hiervoor het formulier huuropzegging gebruiken. De laatste huurdag moet een werkdag zijn. De opzegtermijn is minimaal één maand. Bij overlijden levert u een kopie van de overlijdensakte in. Geef ook uw correspondentieadres door bij de huuropzegging. Alleen dan kunnen we de opzegging in behandeling nemen.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname?

Tijdens de vooropname noteren wij op het opnamerapport of u spullen ter overname aan te bieden heeft. Als dit het geval is dan geven wij uw contactgegevens door aan de nieuwe huurder zodra deze bekend is.

De overname en eventuele vergoedingen zijn iets tussen u en de nieuwe huurder. Via een overnameformulier laat u ons weten wat in de woning achterblijft en wordt overgenomen door de nieuwe huurder. U en de nieuwe huurder ondertekenen beiden het overnameformulier. Dit formulier levert u in met de sleutels.

Wat gebeurt er als ik mijn woning niet netjes achter laat als ik ga verhuizen?

Tijdens de vooropname vertelt Kennemer Wonen hoe u uw woning moet opleveren. Bij de eindopname controleren wij of u de woning op de juiste manier oplevert. Als dit niet het geval is, dan zullen wij op uw kosten de woning herstellen. U ontvangt hiervoor een eindafrekening.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe snel is er een nieuwe huurder?

Nadat Kennemer Wonen de huuropzegging heeft ontvangen, wordt de woning zo spoedig mogelijk op de website van SVNK geadverteerd. Wij proberen vóór het inleveren van de sleutel een nieuwe huurder voor de woning te vinden.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wat moet ik allemaal regelen?

U moet de volgende zaken regelen:

 • Na de eindopname uw meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier. Dit hoeft alleen als u geen voorschotbedrag voor elektra en gas aan ons betaalt in uw huur.
 • Na de eindopname uw watermeterstand doorgeven aan het waterleidingbedrijf. Dit hoeft alleen als u geen voorschotbedrag voor water aan ons betaalt in uw huur.
 • Uw nieuwe adres doorgeven aan instanties/werkgever/familie en vrienden. Dit kunt u heel gemakkelijk doen via de verhuisservice van PostNL.
 • Uw inschrijving en dat van uw gezinsleden wijzigen bij de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Uw inboedelverzekering af- of oversluiten.
 • Uw aansluiting voor televisie, internet en telefonie afsluiten of wijzigen bij uw leverancier.
 • Uw huurtoeslag wijzigen of stopzetten bij de Belastingdienst.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Nee, de huur kan alleen maar opgezegd worden door de huurder die op de huurovereenkomst staat. Als er sprake is van een medehuurder, dan moeten beide personen de huuropzegging ondertekenen.

Ik heb mijn huur opgezegd. Er ontbreken sleutels. Wat nu?

De kosten van de ontbrekende sleutels brengen wij bij u in rekening.

U kunt u de ontbrekende sleutels zelf bij laten maken. Als het gecertificeerde sleutels zijn, dan moet Kennemer Wonen deze sleutels bestellen, de kosten brengen wij bij u in rekening.

U moet er in dit geval wel voor zorgen dat de hele set sleutels tijdens de eindopname compleet is.

Hoe zeg ik de huur op voor iemand die handelingsonbekwaam is?

Indien u zelf geen notariële volmacht heeft en er is geen bewindvoerder dan moet er bewindvoering worden aangevraagd bij de rechtbank.
Hiervoor heeft u een medische verklaring en een uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente nodig.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

In een aantal stappen levert u de woning netjes en schoon op:

 1. Laat de woning en berging achter zoals beschreven in het opnamerapport;
 2. Laat geen vuil en afval achter. Let hierbij vooral op aanrecht, kookhoek, douche, toilet en ramen;
 3. Leeg de vuilcontainers;
 4. Laat de tuin/balkon netjes achter;
 5. Verwijder alle vloerbedekking, lijmresten, stickers, etc.;
 6. Alles wat oorspronkelijk bij de woning hoort, moet aanwezig zijn;
 7. Zorg dat alle sleutels (en eventueel pasjes voor ondergrondse vuilcontainers) aanwezig zijn.

Hoe geef ik mijn eindstanden van water en energie door?

Meestal kan het doorgeven van de eindstanden online en schriftelijk. Informeer op tijd bij uw eigen water- en energiebedrijf hoe u de eindstanden kunt doorgeven. 

Tijdens de eindopname noteert een medewerker van Kennemer Wonen samen met u de eindstanden, die u bij uw afmelding kunt doorgeven aan uw leveranciers.

Bewaar uw meterstanden totdat alles is afgerond.

 

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn van uw huurwoning is minimaal één maand en de laatste huurdag moet vallen op een werkdag.
U kunt uw huur ook verder vooruit opzeggen (tot maximaal 3 maanden vooruit). Op deze manier heeft u meer tijd om de woning netjes op te leveren en is er eerder een nieuwe huurder bekend, waardoor u meer kans heeft om overnamezaken te regelen.

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

U kunt de huur op vier manieren opzeggen:

 1. per e-mail naar info@kennemerwonen.nl
  (met gescande handtekening van u en een eventuele medehuurder)
 2. op onze website bij "Mijn Kennemer Wonen" of door gebruik te maken van het formulier huuropzegging.
 3. per brief
 4. telefonisch

Stuurt u een e-mail of een brief? Zorg er dan voor dat u de volgende zaken in ieder geval vermeldt:

 • om welke woning het gaat
 • per welke datum u opzegt
 • de reden van opzegging
 • het telefoonnummer waarop u te bereiken bent
 • uw nieuwe adres

Let erop dat de huuropzegging ondertekend moet zijn door u en een eventuele medehuurder.

U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw huuropzegging.

Ik heb de huur opgezegd. Ik krijg een vooropname. Wat is dat?

Tijdens een vooropname loopt een medewerker van Kennemer Wonen samen met u de woning door. Wij vertellen u wat in uw woning kan blijven zitten en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren. U ontvangt een opnamerapport waarin de opleverafspraken staan. Levert u de woning niet volgens afspraak op, dan verrekenen wij de herstelkosten met u in de eindafrekening.

Ik woon in een appartementencomplex en heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

De servicekosten worden jaarlijks voor 1 juli over het voorgaande jaar afgerekend. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Meer vragen (14)