Woningruil

Het kan voorkomen dat u op zoek bent naar een andere woning, maar dat u nog niet lang genoeg bent ingeschreven. Het ruilen van een woning kan dan een oplossing zijn. De "ruilwoning" mag in een andere gemeente staan en degene met wie u ruilt mag huurder zijn van een andere woningcorporatie. Meestal ruilen twee partijen van woning met elkaar maar onderling met drie partijen is ruilen ook mogelijk. Wel moeten de beide woningen en huurders aan een aantal voorwaarden voldoen. En Kennemer Wonen moet de ruil goedkeuren. 

Veel gevraagd over woningruil

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Bij woningruil past Kennemer Wonen de huurprijs van haar woning aan naar de op dat moment geldende streefhuur. Dit kan betekenen dat de huurprijs van de woning omhoog gaat.

Hoe gaat het met zelf aangebrachte veranderingen en overname van goederen bij woningruil?

Als beide verhuurders het eens zijn met de ruil, worden er twee nieuwe huurovereenkomsten gemaakt. Dit betekent dat u veranderingen die de huidige huurder in de woning heeft aangebracht accepteert. Het is ook mogelijk dat u met uw ruilpartner afspraken maakt over het overnemen van goederen.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn woning vervolgens huren?

De contractduur is minimaal 1 jaar.

Kan ik met iemand ruilen van woning?

Ja dat kan. U moet zelf een andere huurder vinden die met u van woning wil ruilen. Houdt u rekening met de voorwaarden woningruil. U hoeft zich niet bij het SVNK in te schrijven als woningzoekende.

U kunt het beste iemand zoeken die ook wilt ruilen van woning op de website woningruil

Niet alleen bewoners van een corporatiewoning, maar ook mensen die huren van een particuliere verhuurder kunnen meedoen. Ook een woningruil tussen bewoners van een sociale huurwoning en een vrije sector huurwoning is mogelijk. Nadat wij een woningruil hebben ontvangen onderzoeken wij de redenen van de woningruil en toetsen of de kandidaten voldoen aan alle voorwaarden. Dat betekent o.a. dat de ruilkandidaat die een sociale huurwoning wil huren voldoet aan de toewijzingsregels van het passend toewijzend;  dus dat de huurprijs past bij het inkomen. Wil een kandidaat ruilen met een huurder in een vrije sector woning van Kennemer Wonen dan moet de kandidaat een bruto maand inkomen hebben van vier maal de huurprijs.   

Het is ook mogelijk om te ruilen buiten onze regio met een sociale verhuurder als aan alle voorwaarden wordt voldaan en de woningcorporatie elders ook de mogelijkheid biedt om te ruilen.

Zijn er ook kosten aan woningruil verbonden?

De administratiekosten voor woningruil zijn € 35,-.

Komen alle woningen in aanmerking voor woningruil?

Nee, sommige woningen zijn uitgesloten voor woningruil. Dit zijn woningen die een verkoopbestemming hebben of op termijn in aanmerking komen voor sloop of renovatie.
Wilt u weten of dit geldt voor uw woning, neemt u dan contact met ons op via (072) 8 222 888.