huisbewaring

​U kunt iemand tijdelijk in uw huis laten wonen als u langere tijd weg bent, bijvoorbeeld vanwege een reis, een studie, een baan of als uw wilt proef samenwonen. Dit noemen we huisbewaring. U moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan Kennemer Wonen. Houd rekening met een langere doorlooptijd voor het beoordelen van uw aanvraag dan u van ons gewend bent.

Veel gevraagd over huisbewaring

Wat is huisbewaring?

Algemeen

Bent u van plan om een tijd niet in uw woning te wonen, bijvoorbeeld omdat u op reis gaat of in het buitenland gaat werken, dan mag u in sommige gevallen iemand anders in de woning laten wonen. We noemen dit huisbewaring. Dat is net iets anders dan het onderhuren van de woning; dat mag namelijk niet bij ons.

Voor huisbewaring moet u wel eerst toestemming aan ons vragen. U kunt huisbewaring aanvragen als u langer dan 3 maanden en korter dan 12 maanden (bij proef samenwonen 6 maanden) niet in uw woning verblijft. Houd rekening met een langere doorlooptijd voor het beoordelen van uw aanvraag dan u van ons gewend bent.

Wanneer krijg ik toestemming voor huisbewaring?

Algemeen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u huisbewaring wilt aanvragen bij ons.

In de volgende situaties geven wij vaak toestemming voor huisbewaring:

  • tijdelijk werk of studie in het buitenland;
  • lange opname in verpleeg- of ziekenhuis;
  • een lange reis;
  • een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar;
  • proef samenwonen. U mag dan maximaal 6 maanden bij uw partner wonen. Bevalt het samenwonen niet, dan kunt u binnen 6 maanden terug naar uw eigen woning.

Bij uw aanvraag moet u altijd bewijs toevoegen van de reden van de huisbewaring. Bijvoorbeeld een werk- of studieovereenkomst in het buitenland of een vliegticket. Op de aanvraag ziet u per reden huisbewaring staan welk bewijs wij nodig hebben.

Houd rekening met een langere doorlooptijd voor het beoordelen van uw aanvraag dan u van ons gewend bent.

Hoe kan ik huisbewaring aanvragen?

Algemeen

Huisbewaring vraagt u schriftelijk aan. U kunt direct via uw account huisbewaring aanvragen. Het is ook nog mogelijk om huisbewaring aan te vragen via dit aanvraagformulier huisbewaring of het invulbare pdf aanvraagformulier. Let op: Als u gebruik maakt van het invulbare pdf formulier, houdt u er dan rekening mee dat u het formulier eerst opslaat op uw computer en daarna pas het formulier invult. U stuurt het formulier samen met de gevraagde gegevens (digitaal) naar ons toe.

Houd rekening met een langere doorlooptijd voor het beoordelen van uw aanvraag dan u van ons gewend bent.

Welke voorwaarden en verplichtingen gelden er bij huisbewaring?

Algemeen

Als huurder kunt u alleen onder strikte voorwaarden uw huurwoning in bewaring geven aan een huisbewaarder.

 Wat deze voorwaarden zijn, leest u in de

Voorwaarden huisbewaring 2021

.

Wat is de behandeltermijn voor mijn aanvraag huisbewaring?

Algemeen

Na ontvangst van uw volledige aanvraag met de juiste documenten, ontvangt u van ons binnen zes weken bericht of wij uw aanvraag tot huisbewaring goedkeuren. 

Welke kosten mag ik doorbelasten aan de huisbewaarder?

Algemeen

U mag geen winst maken: u mag dus geen hoger bedrag vragen dan de huurprijs inclusief servicekosten voor de woning dan u zelf betaalt. Naast de huurprijs (inclusief servicekosten) mag u een vergoeding vragen voor overige vaste woonlasten (zoals gas, water, elektra, internet, kabel en gemeentelijke heffingen); deze kosten moeten redelijk zijn.

Wij vragen u daarom om op het aanvraagformulier aan te geven welke kosten u aan de huisbewaarder in rekening brengt. U mag geen overname-, afschrijvings- of bemiddelingskosten aan de huisbewaarder vragen.

Zijn er kosten aan huisbewaring verbonden?

Algemeen

Er zijn geen kosten aan het aanvragen van huisbewaring verbonden. Wel moet de huisbewaarder rekening houden met kosten voor het opvragen van een BRP bij de gemeente.

Ik wil mijn huis in huisbewaring geven. Wie zoekt de huisbewaarder?

Algemeen

U zoekt zelf een huisbewaarder voor uw woning. Op het aanvraagformulier moet u de gegevens van de huisbewaarder invullen.

Ik ga proef samenwonen en vraag huisbewaring aan. Kennemer Wonen vraagt om een instemmingsverklaring partner. Wat is dat?

Algemeen

Wij vragen bij proef samenwonen een instemmingsverklaring van uw partner. Dit Is een zelfgeschreven verklaring van uw partner dat deze akkoord is met het proef samenwonen in zijn/haar woning gedurende de huisbewaringsperiode. Op de instemmingsverklaring staan in ieder geval de volledige naam, geboortedatum, het adres en de handtekening van uw partner Ook de ingangdatum van het proefsamenwonen en de periode waarvoor huisbewaring is aangevraagd moet op de verklaring staan.

Wat doet Kennemer Wonen als er problemen zijn met de huisbewaarder?

Algemeen

Als er problemen tussen u en de huisbewaarder zijn, doen wij niets. U moet dit zelf oplossen. Als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, nemen wij contact met u op. U bent aansprakelijk voor het gedrag van de huisbewaarder. Als de overlast niet stopt, dan zullen wij de huurovereenkomst met u beëindigen.

Wanneer eindigt de huisbewaring?

Algemeen

De huisbewaring eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode. Wij vragen u bij de aanvraag van de huisbewaring een voorwaardelijke huuropzegging te tekenen waarbij de einddatum de dag is dat de huisbewaring eindigt.

Tenminste zeven weken voor het eindigen van de afgesproken periode vragen wij u ons schriftelijk te laten weten of u terug komt naar de woning of uw huurovereenkomst definitief opzegt. Als u kiest voor definitief opzeggen, moet u rekening houden met de wettelijke opzegtermijn van één maand. Wij maken met u of de gemachtigde een afspraak om de woning te inspecteren. U bent verantwoordelijk dat de woning goed wordt opgeleverd.

Mag ik ook eerder dan de afgesproken datum het huisbewaarderschap laten eindigen?

Algemeen

Ja dat mag. U kunt of de huur opzeggen of zelf eerder terugkeren naar de woning. In beide gevallen moet u ons dat laten weten. Ook moet u uiteraard hierover afspraken maken met de huisbewaarder.

Hoe bewijs ik dat terug ben in de woning?

Algemeen

Als u kiest terug te keren naar de woning, dan kunt u langskomen in ons kantoor met een geldig identiteitsbewijs. Na uw bezoek krijgt u van ons een bevestiging dat er een einde is gekomen aan de huisbewaring.

Hoe vaak mag ik huisbewaring aanvragen?

Algemeen

U mag huisbewaring één keer in de vijf jaar aanvragen. Nadat de periode van huisbewaring is geëindigd, moet u de woning weer zelf gaan bewonen of u zegt de huur op. Als u weer vijf jaar in de woning gewoond heeft, mag u opnieuw een aanvraag doen voor huisbewaring.

Mijn huisbewaarder heeft een andere woonruimte gevonden. Mag ik nog een andere huisbewaarder aanwijzen?

Algemeen

Ja, dat kan. Als de termijn van de huisbewaring nog loopt, mag u een andere huisbewaarder voorstellen. U moet hiervoor een nieuwe aanvraag huisbewaring bij ons indienen met een uittreksel BRP van de nieuwe huisbewaarder(s). De huisbewaring moet dan nog wel voor tenminste drie maanden doorlopen en de oorspronkelijk afgesproken termijn van de huisbewaring wordt niet verlengd.

Kan de huisbewaarder ook (mede)huurder van de woning worden?

Algemeen

Nee, de huisbewaarder kan geen (mede)huurder worden van de woning. De huurovereenkomst wordt niet aangepast. U blijft huurder en u blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Aan het einde van de periode moet de huisbewaarder de woning verlaten. Ook als u besluit om niet meer zelf in de woning te gaan wonen. De huisbewaarder kan ons niet verantwoordelijk houden voor het vinden van andere woonruimte. De huisbewaarder moet zelf op zoek naar een andere woning.

Wordt de huisbewaarder (tijdelijk) huurder van de woning?

Algemeen

De huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. De huisbewaarder mag er alleen tijdelijk wonen. De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Zo blijft de hoofdhuurder verantwoordelijk voor de betaling van de huur. De hoofdhuurder maakt met de huisbewaarder afspraken over de kosten die hij/zij in rekening brengt. Als hoofdhuurder mag u niet meer huur vragen aan de huisbewaarder dan dat u zelf betaalt aan Kennemer Wonen.

Hoe lang mag ik mijn huis in huisbewaring geven?

Algemeen

Wij geven in principe toestemming voor huisbewaring voor een periode van maximaal een jaar. Alleen in het geval van proef-samenwonen is de periode maximaal 6 maanden. U kunt huisbewaring één keer in de vijf jaar aanvragen.

Heeft huisbewaring invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Het kan zo zijn dat u door de huisbewaring minder of geen huurtoeslag krijgt. U moet de huisbewaring namelijk melden bij de Belastingdienst. En de huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres. De huisbewaarder heeft geen recht op huurtoeslag.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over huurtoeslag bij huisbewaring. U kunt de Belastingdienst ook bereiken via 0800 - 05 43.

Moet de huisbewaarder zich inschrijven op het adres?

Algemeen

Ja, de huisbewaarder is verplicht zich in te schrijven op het adres van de huurder bij de gemeente. Als een huisbewaarder staat ingeschreven als woningzoekende heeft dit overigens geen invloed op zijn/haar inschrijfduur. Wij raden u aan om ook de website van de Belastingdienst te raadplegen in verband met eventuele gevolgen voor de huurtoeslag.

Waarom moet ik iemand machtigen die mijn zaken kan waarnemen tijdens mijn verblijf in het buitenland of tijdens detentie?

Algemeen

Tijdens uw verblijf elders is het belangrijk dat wij altijd contact met u kunnen opnemen. Dit is bij verblijf in het buitenland of tijdens detentie moeilijker. Daarom vragen wij u iemand te machtigen die, in geval van nood, beslissingen mag nemen.

Bij mijn aanvraag huisbewaring teken ik een voorwaardelijke huuropzegging. Waarom is dit?

Algemeen

Bij uw aanvraag huisbewaring tekent u een voorwaardelijke huuropzegging. Deze huuropzegging vervalt als u zich uiterlijk op de datum waarop de huur voorwaardelijk is opgezegd bij Kennemer Wonen op kantoor meldt met een geldig legitimatiebewijs en vanaf dat moment weer zelf in de woning gaat wonen.

Wanneer u besluit om de woning niet meer te willen bewonen, moet u de voorwaardelijke huuropzegging definitief maken. Dat doet u schriftelijk. Als u kiest voor definitief opzeggen, moet u rekening houden met de wettelijke opzegtermijn van één maand. Wij maken met u (of de gemachtigde) een afspraak om de woning te inspecteren. U bent verantwoordelijk dat de woning goed wordt opgeleverd.

Ontvangen wij uiterlijk één maand voor het einde van de periode van huisbewaring geen schriftelijke bevestiging van de huuropzegging, dan wordt deze voorwaardelijke huuropzegging automatisch onvoorwaardelijk. Dat betekent dat u de huur opzegt. U moet er dan voor zorgen dat u de woning op de laatste huurdag geheel leeg, ontruimd en schoon aan ons oplevert. 

Kan ik de huisbewaringsperiode verlengen?

Algemeen

Wij geven toestemming voor huisbewaring voor een periode van maximaal een jaar en bij proef samenwonen voor maximaal 6 maanden.

Huisbewaring met als reden detentie en proef samenwonen verlengen wij niet.

Bij andere redenen voor huisbewaring verlenen wij alleen in uitzonderlijke gevallen een eenmalige verlenging, als een huurder hiervoor een zwaarwichtig belang bij ons kan aantonen.

Waarom is de termijn van huisbewaring bij proefsamenwonen maximaal 6 maanden?

Algemeen

Kennemer Wonen is van mening dat u binnen 6 maanden een goede inschatting kunt maken of het samenwonen met uw partner volgens verwachting is.

Als blijkt dat het samenwonen goed gaat, dan vinden wij dat uw sociale huurwoning zo snel mogelijk beschikbaar moet komen voor andere woningzoekenden. Zo zorgen we samen voor doorstroming in de huidige krappe woningmarkt.