Huisbewaring

​U kunt iemand tijdelijk in uw huis laten wonen als u langere tijd weg bent, bijvoorbeeld vanwege een reis, een studie, een baan of als uw wilt proef samenwonen. Dit noemen we huisbewaring. U moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan Kennemer Wonen.

Veel gevraagd over huisbewaring

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de huisbewaarder?

Als er problemen tussen u en de huisbewaarder zijn, dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Die problemen moet u zelf oplossen. Als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, dan zoeken wij contact met u. U bent als huurder aansprakelijk voor het gedrag van de huisbewaarder. Stopt de overlast niet, dan moet u ervoor zorgen dat de huisbewaring wordt beëindigd.

Zijn er ook kosten aan huisbewaring verbonden?

Aan huisbewaring zijn geen kosten verbonden.

Moet ik als huurder zelf bereikbaar zijn in de periode van huisbewaring?

Voor Kennemer Wonen is het belangrijk om uw contactgegevens te hebben, zodat wij u kunnen bereiken. Gaat u naar het buitenland, wordt u opgenomen of verblijft u in detentie, dan vragen wij u om een contactpersoon op te geven. Dit moet iemand zijn die regelmatig en gemakkelijk contact met u kan zoeken.
Daarnaast vragen wij u ook iemand te machtigen die eventueel zaken voor u zou kunnen regelen.

Wordt de huisbewaarder tijdelijk huurder van de woning?

Nee, de huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. De huurovereenkomst wordt niet aangepast. De huurder blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat de huurder zelf de huur aan ons moet overmaken.

Wat is huisbewaring?

​Als u voor langere tijd weg bent, bijvoorbeeld vanwege een reis, een studie, een baan, of proef samenwonen, kunt u tijdelijk iemand in uw woning laten wonen. Dit noemen we huisbewaring. U moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan Kennemer Wonen. Dit kunt u doen door het aanvraagformulier huisbewaring in te vullen en aan ons op te sturen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huisbewaring?

​U kunt huisbewaring aanvragen als u tijdelijk niet zelf in uw woning woont. Huisbewaring kunt u één keer per vijf jaar aanvragen voor een periode van maximaal één jaar. U blijft als hoofdbewoner altijd verantwoordelijk voor de woning en het naleven van de huurovereenkomst. U kunt huisbewaring aanvragen in de volgende situaties:

 • u gaat voor uw werk of voor een studie naar het buitenland.
 • u gaat proef samenwonen.
 • u gaat een langdurige reis maken.
 • in geval van langdurige opname, verpleging of verzorging
 • u bent voor maximaal een jaar gedetineerd 
 • u heeft een andere zwaarwegende reden.

Wij vragen om bewijzen, waarmee u de reden van uw tijdelijke vertrek kunt aantonen.

Wat voor betaalafspraken mag ik maken met de huisbewaarder?

De huurder en de huisbewaarder maken onderling afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. De huurder mag geen hoger bedrag vragen voor de woning dan wij van de huurder vragen. Ook de vergoeding voor de nutsverzieningen moet redelijk zijn. Wij vragen de huurder daarom op het aanvraagformulier huisbewaring aan te geven welk bedrag de huisbewaarder betaalt aan woonlasten.

Hoe vraag ik huisbewaring aan?

Huisbewaring moet altijd schriftelijk aangevraagd worden. Wij hebben daarvoor een aanvraagformulier huisbewaring. Op het formulier staat ook aangegeven welke gegevens u mee moet sturen. Na ontvangst van uw formulier beoordelen wij uw aanvraag. Binnen 4 tot 6 weken laten wij u schriftelijk onze beslissing weten. Wij wijzen u erop dat huisbewaring geen recht is. Kennemer Wonen behoudt zich het recht om te allen tijde huisbewaring te weigeren. 

Mag ik tussentijds een andere huisbewaarder voorstellen?

Ja, u mag voor de periode dat de huisbewaring nog loopt, een andere huisbewaarder voorstellen. U moet ons wel schriftelijk toestemming vragen voor de nieuwe huisbewaarder.

Moet ik me uitschrijven bij de gemeente als er een huisbewaarder in mijn woning zit?

Ja, u moet zich laten uitschrijven uit het adres waar een huisbewaarder woont. Inschrijven moet namelijk op het adres waar u woont. Bij huisbewaring woont er tijdelijk iemand anders in uw huis. U woont daar dan tijdelijk zelf niet.

Ergens anders inschrijven
U moet zich laten inschrijven op uw tijdelijke adres. Is het door uw omstandigheden niet duidelijk waar u zich moet inschrijven? Neem dan contact op met uw gemeente.

Wordt de huisbewaarder medehuurder?

Nee, de huisbewaarder wordt geen medehuurder. Aan het einde van de periode moet de huisbewaarder de woning verlaten. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te gaan wonen. De huisbewaarder kan ons niet aansprakelijk stellen voor andere woonruimte.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor huisbewaring?

Als u eerder weet dat u de woning niet meer zelf wilt bewonen, dan kunt u ook eerder de huur schriftelijk bij ons opzeggen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van minimaal één maand. Daarnaast moet u zelf met de huisbewaarder regelen dat hij/zij de woning verlaat op de laatste dag van de huurovereenkomst. De huisbewaarder mag niet in de woning achterblijven.

Hoe eindigt de huisbewaring?

De huisbewaring eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode. Tenminste een maand voor het einde moet u ons schriftelijk laten weten welke keuze u maakt. Er zijn twee mogelijkheden:

 • U gaat zelf weer in de woning wonen. In dit geval komt u op de afgesproken einddatum persoonlijk langs bij Kennemer Wonen met uw geldige legitimatiebewijs.
 • U zegt de huur definitief op. In dit geval moeten wij uiterlijk één maand voor het einde van de huisbewaringsperiode uw huuropzegging ontvangen.

Wie zoekt een huisbewaarder voor mijn woning?

U zoekt zelf iemand die huisbewaarder voor uw woning wil zijn. Op het aanvraagformulier huisbewaring moet u die gegevens invullen.

Mogen ook meerdere mensen tegelijk op mijn woning passen?

Ja, er mogen meerdere mensen tegelijk op uw woning passen. Wij verlenen alleen toestemming voor huisbewaring aan maximaal twee volwassen personen. Wij verlenen geen toestemming voor huisbewaring aan een volwassene met een kind.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

​U kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we huisbewaring. Huisbewaring kunt u één keer per vijf jaar aanvragen voor een periode van maximaal één jaar. U blijft als hoofdbewoner altijd verantwoordelijk voor de woning en het naleven van de huurovereenkomst. U kunt huisbewaring aanvragen in de volgende situaties:

 • u gaat voor uw werk of voor een studie naar het buitenland
 • u gaat proef samenwonen
 • u gaat een langdurige reis maken
 • in geval van langdurige opname, verpleging of verzorging
 • u bent voor maximaal een jaar gedetineerd
 • u heeft een andere zwaarwegende reden.

Huisbewaring moet altijd schriftelijk aangevraagd worden. Wij hebben daarvoor een aanvraagformulier huisbewaring. Wij vragen om bewijzen, waarmee u de reden van uw tijdelijke vertrek kunt aantonen.

Voor welke periode wordt huisbewaring verleend?

De periode waarvoor huisbewaring wordt verleend is maximaal één jaar. In uitzonderlijke situaties kan die periode éénmalig verlengd worden met nog een periode van maximaal één jaar.

Als toestemming voor huisbewaring is gegeven voor proef samenwonen of detentie, dan houdt Kennemer Wonen de eenmalige toestemming voor maximaal één jaar aan.

U kunt huisbewaring één keer per vijf jaar aanvragen. Nadat een periode van huisbewaring is geëindigd, moet u de woning weer zelf gaan bewonen of u zegt de huur op. Pas nadat u zelf weer minimaal vijf jaar in de woning heeft gewoond, kun u opnieuw een verzoek voor huisbewaring indienen.

Heeft huisbewaring invloed op de huurtoeslag?

Huisbewaring kan inderdaad invloed hebben op de huurtoeslag. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met de belastingdienst.

Kan een huisbewaarder huurtoeslag ontvangen?

Nee, een huisbewaarder komt niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Kan de huisbewaarder zich laten registreren op mijn adres?

Ja, de huisbewaarder moét zich zelfs op uw adres laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).