huisbewaring

​U kunt iemand tijdelijk in uw huis laten wonen als u langere tijd weg bent, bijvoorbeeld vanwege een reis, een studie, een baan of als uw wilt proef samenwonen. Dit noemen we huisbewaring. U moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan Kennemer Wonen.

Veel gevraagd over huisbewaring

Wat doet Kennemer Wonen als er problemen zijn met de huisbewaarder?

Algemeen

Als er problemen tussen u en de huisbewaarder zijn doen wij niets. U moet dit zelf oplossen. Als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, nemen wij contact met u op. U bent aansprakelijk voor het gedrag van de huisbewaarder. Als de overlast niet stopt, dan zullen wij de huurovereenkomst met u beëindigen.

Zijn er kosten aan huisbewaring verbonden?

Algemeen

Aan het indienen van een aanvraag huisbewaring zijn geen kosten verbonden.

Wat zijn de voorwaarden voor huisbewaring?

Algemeen

Wij stellen de volgende voorwaarden aan huisbewaring:

 • U kunt huisbewaring voor maximaal 12 maanden aanvragen, uitzondering hierop is proef samenwonen. Daarvoor geldt een termijn van maximaal 6 maanden.
 • U woont minimaal 6 maanden in uw woning als u uw aanvraagt indient.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar geen huisbewaarderschap gehad.
 • U gaat bij de aanvraag huisbewaring akkoord met een voorwaardelijke huuropzegging.
 • U vraagt geen overname- of bemiddelingskosten aan de huisbewaarder.
 • Er is geen renovatie of (groot) onderhoud gepland in de gewenste periode van huisbewaarderschap.
 • Er mag geen huurachterstand zijn en de huur moet automatisch afgeschreven worden. Ook mag er geen overlast zijn.
 • De huisbewaarder mag geen kinderen hebben die vast bij hem/haar staan ingeschreven.
 • De aanvraag is volledig en minimaal een maand voor uw vertrekdatum bij ons ingediend.

Hoe bewijs ik dat terug ben in de woning?

Algemeen

Als u kiest terug te keren naar de woning, maken wij een afspraak op kantoor. U komt dan langs met een geldig identiteitsbewijs.

Wat is huisbewaring?

Algemeen

Bent u van plan om een tijd niet in je woning te wonen, omdat u op reis gaat of in het buitenland gaat werken. Dan mag u in sommige gevallen iemand anders in de woning laten wonen. We noemen dit huisbewaring. Dat is net iets anders dan het onderhuren van de woning. Dat mag niet bij ons. Voor huisbewaring moet u wel eerst toestemming aan ons vragen. 

Wanneer krijg ik toestemming voor huisbewaring?

Algemeen

In de volgende situaties geven wij vaak toestemming voor huisbewaring:

 • tijdelijk werk of studie in het buitenland;
 • lange opname in verpleeg- of ziekenhuis;
 • een lange reis;
 • een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar;
 • proef samenwonen. Je mag dan maximaal 6 maanden bij je partner wonen. Bevalt het samenwonen niet, dan kun je binnen de 6 maanden terug naar je eigen woning.

Welke kosten mag ik doorbelasten aan de huisbewaarder?

Algemeen

U mag geen hoger bedrag vragen dan de huurprijs inclusief servicekosten voor de woning dan u betaalt. Daarnaast mag u een vergoeding vragen voor overige vaste woonlasten (zoals gas, water, elektra, internet, kabel en gem. heffingen), maar deze kosten moeten redelijk zijn. Wij vragen u daarom om op het aanvraagformulier aan te geven welke kosten u aan de huisbewaarder in rekening brengt. U mag geen overname-, afschrijvings- of bemiddelingskosten aan de huisbewaarder vragen.

Hoe kan ik huisbewaring aanvragen?

Algemeen

Huisbewaring vraagt u schriftelijk aan. U kunt direct via uw account huisbewaring aanvragen. Het is ook nog mogelijk om huisbewaring aan te vragen via dit aanvraagformulier huisbewaring of het invulbare pdf aanvraagformulier. Let op: Als u gebruik maakt van het invulbare pdf formulier, houdt u er dan rekening mee dat u het formulier eerst opslaat op uw computer en daarna pas het formulier invult. U stuurt het formulier samen met de gevraagde gegevens (digitaal) naar ons toe.

Mijn huisbewaarder heeft een andere woonruimte gevonden, mag ik nog een andere huisbewaarder aanwijzen?

Algemeen

Ja, dat kan. Als de termijn van de huisbewaring nog loopt, mag u een andere huisbewaarder voorstellen. U moet hiervoor een nieuwe aanvraag huisbewaring bij ons indienen met een uittreksel BRP van de nieuwe huisbewaarder(s). De huisbewaring moet dan nog wel voor tenminste drie maanden doorlopen en de oorspronkelijk afgesproken termijn van de huisbewaring wordt niet verlengd.

Hoe lang is de behandeltermijn voor mijn aanvraag huisbewaring?

Algemeen

Na ontvangst van uw volledige aanvraag met de juiste documenten, ontvangt u van ons binnen vier weken bericht of wij uw aanvraag tot huisbewaring goedkeuren.

Kan de huisbewaarder ook (mede)huurder van de woning worden?

Algemeen

Nee, de huisbewaarder kan geen (mede)huurder worden van de woning. De huurovereenkomst wordt niet aangepast. U blijft huurder en u blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Aan het einde van de periode moet de huisbewaarder de woning verlaten. Ook als u besluit om niet meer zelf in de woning te gaan wonen. De huisbewaarder kan ons niet aansprakelijk stellen voor andere woonruimte.

Mag ik ook eerder dan de afgesproken datum het huisbewaarderschap laten eindigen?

Algemeen

Ja dat kan ook. U kunt of de huur opzeggen of zelf eerder terugkeren naar de woning. In beide gevallen moet u ons dat laten weten. Ook moet u uiteraard hierover afspraken maken met de huisbewaarder.

Wanneer eindigt de huisbewaring?

Algemeen

De huisbewaring eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode. Wij vragen u bij de aanvraag van de huisbewaring een voorwaardelijke huuropzegging te tekenen waarbij de einddatum de dag is dat de huisbewaring eindigt.

Tenminste één maand voor het eindigen van de afgesproken periode vragen wij u ons schriftelijk te laten weten of u terug komt naar de woning of uw huurovereenkomst definitief opzegt. Als u kiest voor definitief opzeggen, moet u rekening houden met de wettelijke opzegtermijn van één maand. Wij maken met u of de gemachtigde een afspraak om de woning te inspecteren. U bent verantwoordelijk dat de woning goed wordt opgeleverd.

Ik wil mijn huis in huisbewaring geven. Wie zoekt de huisbewaarder?

Algemeen

U zoekt zelf een huisbewaarder voor uw woning. Op het aanvraagformulier moet u de gegevens van de huisbewaarder invullen.

Wordt de huisbewaarder (tijdelijk) huurder van de woning?

Algemeen

De huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. De huisbewaarder mag er alleen tijdelijk wonen. De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Zo blijft de hoofdhuurder verantwoordelijk voor de betaling van de huur. De hoofdhuurder maakt met de huisbewaarder afspraken over de kosten die hij/zij in rekening brengt. Als hoofdhuurder mag u niet meer huur vragen, dan dat u zelf betaalt.

Hoe vaak mag ik huisbewaring aanvragen?

Algemeen

U mag huisbewaring één keer in de vijf jaar aanvragen. Nadat de periode van huisbewaring is geëindigd, moet u de woning weer zelf gaan bewonen, of u zegt de huur op. Als u weer vijf jaar in de woning gewoond heeft, mag u weer opnieuw een aanvraag doen voor huisbewaring.

Hoe lang mag ik mijn huis in huisbewaring geven?

Algemeen

Wij geven in principe toestemming voor huisbewaring voor een periode van maximaal een jaar. Alleen in het geval van proef samenwonen is de periode maximaal 6 maanden. U kunt huisbewaring één keer in de vijf jaar aanvragen.

Is huisbewaring van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Het kan zo zijn dat u door het huisbewaarderschap minder of geen huurtoeslag krijgt. U moet het huisbewaarderschap namelijk melden bij de Belastingdienst. En de huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres. De huisbewaarder heeft geen recht op huurtoeslag.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over huurtoeslag bij huisbewaarderschap. U kunt de Belastingdienst ook bereiken via 0800 - 05 43.

Moet de huisbewaarder zich inschrijven op het adres waar ik woon?

Algemeen

Ja, de huisbewaarder is verplicht zich in te schrijven op het adres van de huurder bij de gemeente. Als een huisbewaarder staat ingeschreven als woningzoekende heeft dit overigens geen invloed op zijn/haar inschrijfduur.

Waarom moet ik iemand machtigen die mijn zaken kan waarnemen tijdens mijn verblijf in het buitenland of tijdens detentie?

Algemeen

Tijdens uw verblijf is het belangrijk dat wij altijd contact met u kunnen opnemen. Dit is bij verblijf in het buitenland of tijdens detentie moeilijker. Daarom vragen wij u iemand te machtigen, die in geval van nood beslissingen mag nemen.

Wanneer kan ik huisbewaring aanvragen?

Algemeen

Als u langer dan drie maanden weg bent, bijvoorbeeld vanwege een reis, een studie, een baan, of proef samenwonen, kunt u tijdelijk iemand in uw woning laten wonen. Dit noemen we huisbewaring.

Wat zijn de verplichtingen voor de huurder bij huisbewaarderschap?

Algemeen

De huurovereenkomst tussen u en Kennemer Wonen blijft in stand. U blijft als huurder zelf verantwoordelijk voor de huurbetaling en alle andere verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden.

Er geldt daarom een aantal regels:

 • Uw huur wordt automatisch afgeschreven.
 • U vraagt geen hogere huur dan de huurprijs en een redelijke vergoeding voor de extra kosten.
 • U machtigt in geval van detentie of verblijf in het buitenland iemand die u zaken waarneemt. Via deze persoon kunnen wij u in noodgevallen bereiken.
 • U tekent een voorwaardelijke huuropzegging. Dit betekent dat aan het einde van de termijn de huurovereenkomst wordt beëindigd, tenzij u deze voorwaardelijke huuropzegging hebt ingetrokken.
 • Als er tijdens uw afwezigheid sprake is van overlast of verkeerd gebruik van de woning, dan bent u als huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de huisbewaarder.