inwoning en kamerverhuur

Van inwoning en kamerverhuur is sprake als u zelf in de woning woont en u laat iemand bij u in de woning wonen. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, een vriend, kennis of familielid zijn. 

Een medebewoner of inwoner heeft geen wettelijke rechten als het gaat om verblijf in de woning. 

Een medebewoner of inwoner is geen medehuurder.  Informatie over medehuurderschap vindt u in deze folder medehuurderschap.

Veel gevraagd over inwoning en kamerverhuur

Wanneer ben ik een medebewoner of inwoner van een woning?

Algemeen

U bent een medebewoner of inwoner als u op hetzelfde adres als de hoofdbewoner bent ingeschreven bij de gemeente. Het kan gaan om een kind van de hoofdbewoner of om een partner, zonder dat van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract sprake is. Een medebewoner of inwoner is geen medehuurder. Informatie over medehuurderschap vindt u in deze folder medehuurderschap.

Een medebewoner of inwoner heeft geen wettelijke rechten als het gaat om verblijf in de woning.  

Moet ik het doorgeven aan Kennemer Wonen als er iemand bij mij komt inwonen?

Algemeen

Ja, u dient schriftelijk toestemming te vragen aan Kennemer Wonen.
In dit verzoek moet het volgende staan:

 • de naam van de persoon die bij u gaat wonen;
 • zijn/haar geboortedatum, en;
 • de relatie die u met deze persoon heeft.

Bovendien moet diegene die bij u gaat inwonen zich ook inschrijven bij uw gemeente.

Naar aanleiding van deze gegevens beoordelen wij uw verzoek en ontvangt u schriftelijk een reactie van ons.

Let op dat u een verzoek voor toestemming voor inwoning niet verwart met een verzoek tot medehuurderschap. 

Wat is inwoning en kamerverhuur?

Algemeen

Van inwoning is sprake als u zelf in de woning woont en u laat iemand bij u in de woning wonen. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, een vriend, kennis of familielid zijn. Deze inwonende persoon is geen medehuurder. Wilt u iemand laten inwonen in uw woning? Dan dient u hier schriftelijk toestemming voor te vragen bij ons.

Bij kamerverhuur geeft de huurder van een zelfstandige woning, die in de woning zijn hoofdverblijf houdt, een deel van de woning aan een ander in gebruik tegen betaling. De huurder is jegens de verhuurder te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen van de kamerhuurder. Er mag geen winst worden gemaakt met de kamerverhuur (de huurprijs van de kamer moet in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de woning). Wilt u een kamer verhuren?  Dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen bij ons.

Heb ik toestemming tot inwoning en kamerverhuur nodig van Kennemer Wonen?

Algemeen

Wij willen het graag weten als u iemand wilt laten inwonen. Kennemer Wonen vindt leefbaarheid in de wijk belangrijk. Te veel mensen in één woning (overbewoning) kan negatieve gevolgen hebben voor de buurt. De leefbaarheid kan daarmee achteruit gaan (denk aan overlast) en omwonenden kunnen een gevoel van onveiligheid krijgen.

Voorkom misverstanden en vraag toestemming tot inwoning aan, voordat u iemand bij u laat inwonen.

Welke gevolgen heeft het voor mij, als ik iemand laat inwonen of als ik een kamer verhuur?

Algemeen

Inwoning of kamerverhuur kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag, uitkering(en), de jaarlijkse huurverhoging en gemeentelijke belasting(en). Het inkomen van uw meerderjarige inwoner(s) telt mee. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw inwoner(s).

Kan een inwoner medehuurder worden?

Algemeen

Een inwoner wordt niet automatisch medehuurder.

Een medehuurder is iemand met wie u samenwoont op één adres en die dezelfde rechten en plichten heeft als u, voor wat betreft de huurovereenkomst. Een medehuurder kan net als u aanspraak maken op de huurovereenkomst of uw woning. Wilt u medehuurderschap aanvragen, ga dan naar aanvraagformulier medehuurderschap.

Mag ik huur vragen aan de tijdelijke inwoner?

Algemeen

Ja, u mag een bedrag vragen voor de huur van de kamer dat ‘redelijk’ is. Geef hierbij de betreffende ruimte en het gevraagde bedrag door aan Kennemer Wonen. Het bedrag moet in verhouding staan tot de ruimte en de totale huurprijs die u betaalt aan Kennemer Wonen voor de gehele woning. Lees ook de voorwaarden.

Welke voorwaarden stelt Kennemer Wonen aan inwoning en kamerverhuur?

Algemeen

Wij toetsen uw aanvraag tot inwoning of kamerverhuur op de volgende punten:

 • U woont zelf in de woning. U woont als hoofdhuurder(s) zelf in de woning. Het is niet toegestaan om de gehele woning onder te verhuren, dit staat ook in de algemene huurvoorwaarden. Een uitzondering hierop is huisbewaarderschap. Bij constatering van onderhuur neemt Kennemer Wonen juridische stappen en riskeert u een boete en/of verlies van de woning.
 • Een volledige en juiste aanvraag. Uw aanvraag kunt u telefonisch of per e-mail indienen bij Kennemer Wonen. Bij twijfel vragen wij u als huurder om een origineel uittreksel uit de Basis Registratie Personen te sturen. Het uittreksel, met daarop alle personen die staan ingeschreven op het adres, is maximaal drie maanden oud.
 • De grootte van de woning en de maximale bezetting per woning. Wanneer sprake is van overschrijding van onderstaande aantallen, wijzen wij uw verzoek af. Uitzonderingen beoordelen wij per situatie, op basis van uw motivatie en omstandigheden.

1 kamerwoning:  1 persoon
2 kamerwoning:  2 personen
3 kamerwoning:  3 personen
4 kamerwoning:  5 personen
5 kamerwoning:  7 personen

 • Huurschulden. Als u of uw beoogde inwoner (huur)schuld heeft bij Kennemer Wonen, kan dit een reden zijn om de aanvraag af te wijzen.
 • Overlast. Een overlastverleden van u en/of de beoogde inwoner is reden tot afwijzing. Besef ook dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het gedrag van inwonende personen.
 • Het past niet bij de doelgroep. Indien de persoon die wil inwonen of een kamer wil huren niet past bij de doelgroep voor uw woning of het complex waar u woont, kan de aanvraag worden afgewezen. 
 • Renovatieprojecten. Indien uw woning gesloopt en/of gerenoveerd wordt, en u heeft een urgentie gekregen, geven wij geen toestemming.
 • Eerdere inwoning of kamerverhuur. Kennemer Wonen geeft geen toestemming voor een tweede inwoning of kamerverhuur op een adres waar al een inwoning of kamerverhuur loopt.
 • Inschrijving bij gemeente. Degene die bij u intrekt laat zich ook inschrijven op uw adres bij de gemeente.

Let op: De genoemde voorwaarden zijn geen garantie dat Kennemer Wonen toestemming geeft. Wij kunnen andere redenen hebben om toestemming te weigeren of een eerder gegeven toestemming in te trekken. Is hier aanleiding voor, dan vragen wij aanvullende informatie bij u op.  

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in mijn woning. Mag dat?

Algemeen

Kennemer Wonen staat toe dat u vluchtelingen uit Oekraïne een logeeradres biedt. 

U moet schriftelijk aan ons doorgeven wie er bij u komen inwonen. Dit kan door een email te sturen naar info@kennemerwonen.nl. In deze e-mail zet u de naam en de geboortedatum van degene die bij u komt inwonen. Ook geeft u aan dat het een vluchteling uit Oekraïne betreft.

Er gelden wel een aantal regels:

 • U woont als hoofdhuurder(s) zelf in de woning. Het is niet toegestaan om de gehele woning onder te verhuren, dit staat ook in de algemene huurvoorwaarden. Bij constatering van onderhuur neemt Kennemer Wonen juridische stappen en riskeert u een boete en/of verlies van de woning.
 • De grootte van de woning en de maximale bezetting per woning. Wanneer sprake is van overschrijding van onderstaande aantallen, wijzen wij uw verzoek af. Uitzonderingen beoordelen wij per situatie, op basis van uw motivatie en omstandigheden.   

       1 kamerwoning: 1 persoon
       2 kamerwoning: 2 personen
       3 kamerwoning: 3 personen
       4 kamerwoning: 5 personen
       5 kamerwoning: 7 personen       

       Bij twijfel vragen wij u als huurder om een origineel uittreksel uit de Basis Registratie Personen te sturen.

       Het uittreksel, met daarop alle personen die staan ingeschreven op het adres, is maximaal drie maanden oud.

 • Huurschulden. Als u (huur)schuld heeft bij Kennemer Wonen, kan dit een reden zijn om de aanvraag af te wijzen.
 • Overlast. Een overlastverleden van u is reden tot afwijzing. Besef ook dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het gedrag van inwonende personen.
 • Het past niet bij de doelgroep. Indien de persoon die wil inwonen of een kamer wil huren niet past bij de doelgroep voor uw woning of het complex waar u woont, kan de aanvraag worden afgewezen. 
 • Renovatieprojecten. Indien uw woning gesloopt en/of gerenoveerd wordt, en u heeft een urgentie gekregen, geven wij geen toestemming.
 • Eerdere inwoning of kamerverhuur. Kennemer Wonen geeft geen toestemming voor een tweede inwoning of kamerverhuur op een adres waar al een inwoning of kamerverhuur loopt.
 • Aanmelding bij de gemeente: u dient uw gemeente op de hoogte te brengen dat u vluchtelingen uit Oekraïne opvangt. Woont u in Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo? Kijk hier voor meer informatie. Woont u in gemeente Alkmaar? Kijk dan hier voor meer informatie.

Let op: De genoemde voorwaarden zijn geen garantie dat Kennemer Wonen toestemming geeft. Wij kunnen andere redenen hebben om toestemming te weigeren of een eerder gegeven toestemming in te trekken. Is hier aanleiding voor, dan vragen wij aanvullende informatie bij u op.  

 

Wat is het verschil tussen een inwoner en medehuurder?

Algemeen

Een medehuurder is iemand met wie u samenwoont op één adres. Deze persoon heeft dezelfde rechten en plichten als u, voor wat betreft de huurovereenkomst.

Bij inwoning en kamerverhuur kan een inwoner geen aanspraak maken op uw huurovereenkomst of op uw woning.