naamswijziging bij overlijden

Een huurcontract kan op één naam staan of op naam van meerdere personen. Bij overlijden wilt u de naam van het huurcontract veranderen. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor gehuwden, geregistreerd partners en contracten met meerdere huurders.

Veel gevraagd over naamswijziging bij overlijden

Hoe kan ik een verzoek indienen voor het wijzigen van de huurovereenkomst bij overlijden?

Algemeen

U kunt uw verzoek via dit

formulier wijziging tenaamstelling

aan ons sturen samen met een kopie van de overlijdensakte. Vermeld in uw verzoek altijd om welk adres het gaat.

U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd en hebben ook geen geregistreerd partnerschap. Ik wil in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Algemeen

U was niet gehuwd, maar staat wel minimaal twee jaar samen ingeschreven bij de gemeente op dit adres? En u heeft een duurzame gemeenschappelijke huishouding met uw partner gevoerd? Zo ja, dan kunnen we de huurovereenkomst op uw naam zetten.

U kunt bij ons een schriftelijk verzoek doen tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst. Dit kunt u doen door dit

formulier wijziging tenaamstelling

aan ons te sturen samen met de volgende documenten:

  • een kopie van de overlijdensakte
  • een bewijs van inschrijving op dat adres uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • uw inkomensgegevens van de laatste 3 maanden (loonstroken/specificaties pensioen/uitkeringsspecificaties)
  • bewijsstukken van uw duurzame gemeenschappelijke huishouding. Te denken valt aan gemeenschappelijke bankafschriften van de laatste twee jaar, een verdeling van kosten, een samenlevingsovereenkomst, maar ook persoonlijke bewijzen zoals kaarten die gestuurd zijn op uw beide namen

Vermeld in uw verzoek altijd om welk adres het gaat.

 

Mijn echtgenoot of geregistreerd partner is overleden. Ik blijf wonen in de woning. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt bij ons een verzoek doen tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst. Dit kunt u doen door dit

formulier wijziging tenaamstelling

te sturen naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo of via e-mail te sturen naar info@kennemerwonen.nl samen met een kopie van de overlijdensakte. Vermeld in uw verzoek altijd om welk adres het gaat. Wanneer u niet op de huurovereenkomst staat kan er later gevraagd worden naar een kopie van een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.

 

Mijn ouder(s) zijn overleden. Ik wil in de woning blijven, kan dat?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met het verlies. Omdat iedere situatie anders is, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij vragen u in ieder geval de overlijdensakte naar ons op te sturen.

De tenaamstelling op mijn huurovereenkomst moet worden aangepast. Hiervoor heb ik een formulier huuropzegging medehuurder opgestuurd naar Kennemer Wonen. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

U hoort binnen 3 weken of wij uw opzegging goedkeuren.

Als wij de opzegging goedkeuren ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van. Wij passen met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn van een maand de tenaamstelling van de huurovereenkomst aan in onze administratie.

Als wij uw opzegging niet goed keuren, dan ontvangt u van ons een schriftelijke afwijzing met de reden.