naamswijziging bij relatiebreuk

Een huurcontract kan op één naam staan of op naam van meerdere personen. Door relatiebreuk wilt u de naam van het huurcontract veranderen. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor gehuwden, geregistreerd partners en contracten met meerdere huurders.

Veel gevraagd over naamswijziging bij relatiebreuk

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Als u in de woning wilt blijven, dan zijn twee vragen van belang:

  1. Staat u minimaal twee jaar samen ingeschreven bij de gemeente op dit adres?
  2. Voerde u een duurzame gemeenschappelijke huishouding met uw partner? 

Kunt u beide vragen niet met "ja" beantwoorden? Dan is het niet mogelijk om de huurovereenkomst op uw naam te krijgen. Uw ex-partner moet de huur dan bij ons opzeggen en u moet de woning ook verlaten.

Kunt u beide vragen wel met "ja" beantwoorden, dan kunt u bij ons een schriftelijk verzoek doen tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst.

 

De tenaamstelling op mijn huurovereenkomst moet worden aangepast. Hiervoor heb ik een formulier huuropzegging medehuurder opgestuurd naar Kennemer Wonen. Hoe gaat het nu verder?

U hoort binnen 3 weken of wij uw opzegging goedkeuren.

Als wij de opzegging goedkeuren ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van. Wij passen met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn van een maand de tenaamstelling van de huurovereenkomst aan in onze administratie.

Als wij uw opzegging niet goed keuren, dan ontvangt u van ons een schriftelijke afwijzing met de reden.

Wij zijn getrouwd en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Door het huwelijk bent u beide huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en bepaald heeft wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas op het moment dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en deze uitspraak is ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP), is de echtscheiding een feit. Daarna kunt bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen. 

U kunt hier direct digitaal het medehuurderschap opzeggen. 

Let op, via dit digitale opzeggingsformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet gebruik dan het volgende formulier: formulier huuropzegging medehuurder om in te vullen en beide van uw handtekeningen te voorzien en ons toe te sturen. Dit kan per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo of via de e-mail info@kennemerwonen.nl.

Stuur ons het ingevulde formulier met de volgende documenten:

  • kopie van de scheidingsuitspraak van de rechter (een beschikking)
  • een bewijs dat de echtscheiding is ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP).

U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons.

Wij hebben een geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Bij een geregistreerd partnerschap heeft u wettelijk gezien beide recht op de woning. U moet in dit geval onderling afspreken wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Dit doet u door het volledig in te vullen en beide van uw handtekeningen te voorzien. Stuur ons het ingevulde formulier met het volgende document:

  • bewijs dat de geregistreerd partnerschap is beeindigd bij de Basisregistratie Personen (BRP).​

U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van ons.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt. Wat kan ik doen?

U kunt bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen. Dit doet u door het volledig in te vullen en beide van uw handtekeningen te voorzien. Stuur ons het ingevulde formulier met de volgende documenten:

  • als u getrouwd was dan zijn een kopie van de scheidingsuitspraak van de rechter (een beschikking) en een bewijs dat de echtscheiding is ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) ook verplicht
  • ​als u een geregistreerd partnerschap had dan is een bewijs dat de geregistreerd partnerschap is beeindigd bij de Basisregistratie Personen (BRP) ook verplicht.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Staat de huurovereenkomst op beide namen en/of bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u wettelijk gezien beide recht op de woning. U moet in dit geval onderling afspreken wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. U kunt hier direct digitaal het medehuurderschap opzeggen. 

Let op, via dit digitale opzeggingsformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet gebruik dan het volgende formulier: formulier huuropzegging medehuurder om in te vullen en beide van uw handtekeningen te voorzien en ons toe te sturen. Dit kan per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo of via de e-mail info@kennemerwonen.nl.

Stuur ons het ingevulde formulier met de volgende documenten:

  • Als u getrouwd was dan zijn een kopie van de scheidingsuitspraak van de rechter (een beschikking) en een bewijs dat de echtscheiding is ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) ook verplicht;
  • Als u een geregistreerd partnerschap had dan is een bewijs dat de geregistreerd partnerschap is beeindigd bij de  Basisregistratie Personen (BRP) ook verplicht.

 

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt. We hebben huurachterstand. Wat kan ik doen?

Als er sprake is van huurachterstand moet u deze eerst samen betalen. Daarna kunt bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen.