medehuurder

Een medehuurder bent u als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan bent u automatisch medehuurder.

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over medehuurder

Ik wil medehuurder worden, hoe vraag ik dat aan?

Algemeen

U kunt direct digitaal uw aanvraag medehuurderschap indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan het volgende formulier: aanvraagformulier medehuurderschap. Deze kunt u invullen en ons toesturen met de benodigde stukken naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen drie weken of u medehuurder kunt worden.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

U woont samen, u deelt de kosten van de huishouding en u wilt dit in de toekomst blijven doen? Dan is er sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. U moet aan ons kunnen laten zien dat hier sprake van is.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Wat wordt bedoeld met een zorgrelatie bij een aanvraag medehuurderschap?

Algemeen

Als de hoofdhuurder zonder hulp van zijn/haar mantelzorger die in de woning woont, niet zelfstandig in de woning kan blijven wonen, dan is er een zorgrelatie. Er is een verklaring van een (medisch) specialist en liever nog een mantelzorgovereenkomst nodig om deze zorgrelatie te bewijzen. Voorwaarde is dat u de afgelopen 6 maanden voor minimaal 20 uur per week voor de hoofdhuurder zorgt. Ook is het belangrijk dat u laat zien hoe de taken en kosten in huis zijn verdeeld. De mantelzorger kan dan een aanvraag doen tot medehuurder.

U kunt direct digitaal uw aanvraag medehuurderschap indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan het volgende formulier: aanvraagformulier medehuurderschap. Deze kunt u invullen en ons toesturen met de benodigde stukken naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen drie weken of u medehuurder kunt worden.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Welke documenten moet ik aanleveren bij de aanvraag medehuurderschap?

Algemeen

Vul alle gegevens in op het aanvraagformulier medehuurderschap of dien direct digitaal uw aanvraag medehuurderschap in. De medehuurder moet het formulier samen met de hoofdhuurder ondertekenen. Stuur het formulier met de volgende documenten naar ons op:

 • Uit de Basisregistratie personen (BRP) van zowel huurder als kandidaat medehuurder een origineel historisch uittreksel. Hieruit blijkt het woonadres, datum van inschrijving op dit adres en de huishoudgrootte. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie  maanden.
 • Bewijsstukken van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Te denken valt aan (gemeenschappelijke) bankafschriften van de laatste twee jaar, een verdeling van de kosten, een samenlevingsovereenkomst, maar ook persoonlijke bewijzen zoals kaarten die gestuurd zijn op twee namen.
 • Indien van toepassing een mantelzorgovereenkomst waaruit blijkt dat hoofdhuurder zonder zorg van de kandidaat medehuurder niet zelfstandig in de woning kan blijven wonen.

Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap dan hoeft u alleen onderstaande documenten aan te leveren:

 • Kopie trouwakte/geregistreerd partnerschap.
 • Uit de Basisregistratie personen (BRP) van zowel huurder als kandidaat medehuurder een origineel historisch uittreksel. Hieruit blijkt het woonadres, datum van inschrijving op dit adres en de huishoudgrootte. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Mijn partner en ik wonen samen. Kan ik medehuurderschap aanvragen?

Algemeen

U kunt het medehuurderschap aanvragen als u:

 • minimaal twee jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres;
 • samen met de kandidaat medehuurder uw hoofdverblijf in het gehuurde heeft;
 • een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt;
 • niet de bedoeling heeft zich de positie van de huurder te verschaffen.

Voldoet u aan bovenstaande eisen, dan kunt u direct digitaal uwaanvraag medehuurderschap indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan het volgende formulier:  aanvraagformulier medehuurderschap. Deze kunt u invullen en ons toesturen met de benodigde stukken naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Houdt u er rekening mee dat het ongeveer drie weken duurt, voordat de aanvraag afgehandeld is.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap

Mijn kind wil medehuurder worden. Kan dat?

Algemeen

Nee, alleen bij hoge uitzondering kan een kind medehuurder worden. Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Als er sprake is van een zorgrelatie tussen ouder en kind.
 2. Als het kind 35 jaar of ouder is en nog steeds bij zijn/haar ouders inwoont en dit ook wil blijven. Uitzondering hierop is dat het kind voor studie een aantal jaar op kamers heeft gewoond. Dit moet worden aangetoond met een historisch uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Is bovenstaand bij u het geval? Dan kunt u direct digitaal uw aanvraag medehuurderschap indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan het volgende formulier: aanvraagformulier medehuurderschap. Deze kunt u invullen en ons toesturen met de benodigde stukken naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen drie weken of u medehuurder kunt worden.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Hoe kan ik mijn medehuurderschap beëindigen?

Algemeen

 U kunt direct digitaal het medehuurderschap opzeggen

Let op, via dit digitale opzeggingsformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet gebruik dan het volgende formulier: formulier huuropzegging medehuurder om in te vullen en beide van uw handtekeningen te voorzien en ons toe te sturen. Dit kan per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo of via de e-mail info@kennemerwonen.nl.

Let op! Voorwaarde voor beëindiging is dat de andere huurder ook tekent voor het opzeggen van de medehuurderschap en dat er geen huurachterstand is.

Wanneer ik een aanvraag indien voor medehuurderschap, kijken jullie dan naar het gezamenlijk toetsingsinkomen?

Algemeen

Nee, wij toetsen dit niet. U moet er alleen wel rekening mee houden dat de Belastingdienst wel kijkt naar het nieuwe gezamenlijke inkomen. Het kan dus van invloed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag of de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging.

Waar lever ik het aanvraagformulier medehuurder in?

Algemeen

U kunt uw aanvraagformulier medehuurderschap opsturen naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen drie weken of u medehuurder kunt worden. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Mijn partner en ik hebben een samenlevingscontract, is mijn partner nu gelijk medehuurder?

Algemeen

Nee, als je een samenlevingscontract sluit, dan ben je niet automatisch medehuurder. Dit is alleen het geval als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

U kunt het medehuurderschap aanvragen als u:

 • minimaal twee jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres;
 • samen met de kandidaat medehuurder uw hoofdverblijf in het gehuurde heeft;
 • een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt;
 • voldoende inkomen heeft om ook zelfstandig de huur te betalen;
 • niet de bedoeling heeft zich de positie van de huurder te verschaffen.

Voldoet u aan bovenstaande eisen, dan kunt u direct digitaal uw aanvraag medehuurderschap indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan het volgende formulier:  aanvraagformulier medehuurderschap. Deze kunt u invullen en ons toesturen met de benodigde stukken naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Houdt u er rekening mee dat het ongeveer drie weken duurt, voordat de aanvraag afgehandeld is.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Ja, als u getrouwd of geregistreerd partner bent en beide bij de gemeente ingeschreven staat op het adres van de huurovereenkomst, dan bent u automatisch medehuurder. Wij verzoeken u dit wel aan ons door te geven. Dan zorgen wij ervoor dat uw partner ook op de huurovereenkomst wordt bijgeschreven. U kunt direct digitaal uw wijziging tenaamstelling doorgeven.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Vervalt mijn inschrijving bij SVNK als ik medehuurder word?

Algemeen

Uw inschrijving bij SVNK vervalt als u medehuurder wordt bij een nieuwe verhuring. De huurovereenkomst komt dan namelijk ook op uw naam te staan en daarmee bent u geen woningzoekende meer. Als u bij iemand gaat inwonen en daarna medehuurder wordt, door bijvoorbeeld een huwelijk, dan heeft dit geen gevolgen voor uw inschrijving. Zie voor meer informatie de website van SVNK.