Huurders van Kennemer Wonen vertegenwoordigd in Centrale Huurderskoepel

‘Belangen van huurders in alle gemeenten van Kennemer Wonen worden behartigd’

Afgelopen week zijn de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de nieuw opgerichte ‘Centrale Huurderskoepel’, lokale huurdersorganisaties en Kennemer Wonen. Met het oprichten van een Centrale Huurderskoepel zijn huurders binnen alle gemeenten van het werkgebied van Kennemer Wonen vertegenwoordigd. “Niet in iedere gemeente waar Kennemer Wonen woningen verhuurt, was nog een lokale huurdersorganisatie actief. Daarmee ontstond de behoefte aan een centraal huurdersvertegenwoordigingsorgaan, dat de belangen van alle huurders van Kennemer Wonen kan behartigen. Met het oprichten van een Centrale Huurderskoepel is dit gerealiseerd,” aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

Centrale Huurderskoepel en lokale Huurdersorganisaties
De Centrale Huurderskoepel heeft een nauwe samenwerking met de lokale huurdersorganisaties in de gemeenten waar deze nog wel actief zijn. De lokale huurdersorganisaties zijn op hun beurt ook vertegenwoordigd in de Centrale Huurderskoepel, naast individuele huurders. Doordat de huurderskoepel, al dan niet via de lokale huurdersorganisaties in contact staat met haar huurders, wordt de stem van de huurders in het gehele werkgebied van Kennemer Wonen zo breed mogelijk vertegenwoordigd en gehoord.

Participatie van huurders gewaarborgd
Met deze vorm van samenwerking en de oprichting van een Centrale Huurderskoepel, is de participatie van huurders gewaarborgd en wordt de verbinding met huurders nog verder versterkt. Via periodiek overleg met de Centrale Huurderskoepel wordt gesproken over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op alle huurders van Kennemer Wonen. De Centrale Huurderskoepel heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht over een groot aantal onderwerpen. Daarnaast praat zij mee over het opstellen van de prestatieafspraken die met gemeentes worden gemaakt. “De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst biedt een mooie basis voor een nog betere samenwerking met onze huurdersvertegenwoordigers. Want tevreden huurders, daar zetten wij ons hard voor in!” sluit Dick Tromp af.

Op de foto vlnr: Jacques van Zuijlen (voorzitter HVU), Gerda Kuyper-Bruschke (voorzitter Li-Ak en Huurderskoepel), Dick Tromp (directeur-bestuurder Kennemer Wonen), Betty Dijkstra (voorzitter HVW), Kees Krijger (voorzitter SHOE).