Uitgeest onderzoekt haalbaarheid duurzame warmte uit oppervlakte water voor Oude Dorp en De Koog

Op donderdag 27 augustus 2020 ondertekenden gemeente UitgeestDuurzaam Uitgeest Energie Coöperatie (DUEC)Kennemer WonenHoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierHVC en Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) bij de symbolisch gekozen poldermolen De Dog in Uitgeest een samenwerkingsovereenkomst. Hierin spreken zij af verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid om met duurzame warmte uit oppervlaktewater Oude Dorp en De Koog te verwarmen.

Duurzame energie voor Uitgeest
“Met het tekenen van de overeenkomst laten wij zien dat we samen werken aan een duurzaam Uitgeest. Wij willen onze inwoners zo goed mogelijk helpen om tussen nu en 2050 over te stappen op duurzame energiebronnen. Gezamenlijk bekijken nu al hoe wij alle partijen goed kunnen betrekken in Oude Dorp en De Koog, zodat we uiteindelijk samen een keuze kunnen maken voor een duurzame techniek, tegen een prijs die niet hoger is dan die van verwarmen met aardgas. Dat willen we doen met subsidie voor de zogenaamde ‘startwijken’, wijken die al voor 2030 van het aardgas af gaan”, aldus Jelle Brouwer, wethouder Uitgeest.

Water als duurzame warmtebron
Uit een quick scan Duurzame Warmte Uitgeest die in opdracht van DUEC in 2019 werd gemaakt bleek dat de techniek aquathermie, waarbij water als duurzame warmtebron wordt gebruikt, kansrijk is. Gemeente Uitgeest heeft in 2019 als één van de eerste gemeenten in Noord-Holland haar Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin is aangegeven dat de wijken Oude Dorp en De Koog als eerste onderzocht gaan worden op haalbaarheid om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Ook is gebleken dat het oppervlakte water in de nabije omgeving hiervoor een duurzame warmtebron kan zijn.

Samen werken aan een duurzaam en betaalbaar alternatief
Het nieuwe onderzoek moet uitwijzen of het aanleggen van het warmtenet een betaalbaar alternatief is. Zo is rekening gehouden met de belangen van de bewoners en worden technische, duurzame en financiële afwegingen gemaakt. Bewoners mogen meedenken en beslissen bij de keuzes die voor hun wijk worden gemaakt. De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie van €200.000,- toegekend om dit te realiseren.

Meer weten?
De Transitievisie Warmte van de gemeente Uitgeest is te vinden op www.uitgeest.nl. Zoek dan op ‘duurzaamheid en energiebesparing’. Kijk ook op https://www.iedereendoetwat.nl/,  www.odijmond.nl/aardgasvrij of op www.duec.nl.