Jaarlijkse onderhoudsinspecties

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel van haar woningen inspecteren om na te gaan of deze nog in goede onderhoudsconditie verkeren. Blijkt deze conditie onvoldoende? Dan zorgen wij ervoor dat er tijdig onderhoud uitgevoerd gaat worden. Daarnaast worden soms opnames uitgevoerd zodat een onderhoudspartij een offerte kan maken.

Vanaf eind februari tot en met eind april 2023 worden deze inspecties weer uitgevoerd door een extern bureau. De inspecties zorgen voor een algemeen beeld binnen een wijk of straat. Niet elke woning hoeft dus niet letterlijk beoordeeld te worden.

Deze inspecties vinden voornamelijk plaats aan de buitenzijde van de woningen. In enkele gevallen moeten de inspecteurs ook binnen of aan de achterzijde van de woning zijn. De inspecteurs zijn in het bezit van een brief van Kennemer Wonen en een legitimatiebewijs. Vraag er dus naar. Heeft uw twijfels? Neem dan contact op.