Jaarverslag Kennemer Wonen 2023: Op koers naar 2030

Ons jaarverslag staat online! Hiermee geven we een terugblik op 2023; een jaar met een flink aantal mooie resultaten. Zo zijn ten behoeve van Betaalbaar Wonen 98% van de (opnieuw) verhuurde woningen passend toegewezen. En kregen 2400 huurders een huurverlaging.

We leverden 88 nieuwbouwwoningen op en namen er aanvullend 124 in aanbouw. Waardevol ook dat het project G’oud in Ouddorp is gestart. Een (t)huis voor iedereen, daar werken we dagelijks samen met onze partners aan.

Duurzaam met oog voor de toekomst: ons bezit heeft eind 2023 gemiddeld energielabel A.  90% is aangesloten op zonnepanelen. Thuis in de Wijk: met partners zijn we gestart meer gebiedsgericht te werken. En met de BUCH-gemeenten tekenden een woonfraudeconvenant.

Ten behoeve van leerbaarheid zijn mooie ideeën en initiatieven van zowel huurders, bewonerscommissies als medewerkers gerealiseerd. In ons online jaarverslag leest u hier meer over. 

Ook de volledige jaarstukken vindt u op onze website.

In juni 2022 is onze koers, Een thuis maken we samen, vastgesteld. Met de resultaten van 2023 kunnen we zeggen: we liggen op koers en gaan de komende jaren gericht en ambitieus verder met onze maatschappelijke opdracht.

Wonen is een belangrijk fundament in ieders leven. Samen zorgen wij ervoor dat ook mensen met een bescheiden inkomen een plek hebben waar zij thuis kunnen komen.

Een thuis maken we samen!