Kennemer Wonen doet onderzoek naar loden leidingen

‘Controle huurwoningen bouwjaar vóór 1960’

Kennemer Wonen onderzoekt het kraanwater bij huurwoningen van vóór 1960. In woningen en andere panden die zijn gebouwd voor 1960 komen soms nog loden leidingen voor. Als er in huis loden leidingen zijn, kan er lood in het kraanwater komen. “Het kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, veilig om te drinken. Maar soms kan er te veel lood in kraanwater voorkomen door de aanwezigheid van loden waterleidingen. Dat kan gezondheidsrisico’s opleveren en daarom nemen we maatregelen.” aldus Michiel van Baarsen, manager Vastgoed bij Kennemer Wonen.

Verantwoordelijkheid nemen
Lood wordt sinds 1960 in Nederland niet meer gebruikt voor nieuwe waterleidingen. Bestaande loden leidingen worden zoveel mogelijk verwijderd en vervangen door koper of kunststof. Sommige woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen nog een loden waterleiding hebben. “Aangezien het woningbezit van Kennemer Wonen met name naoorlogs is, vermoeden we dat het aantal woningen met loden leidingen zeer beperkt is. Veel woningbezit van voor 1960 is op enig moment namelijk al gerenoveerd. Maar of alle loden leidingen vervangen zijn kunnen we niet helemaal uitsluiten doordat de loden leidingen niet altijd zichtbaar zijn.” legt Van Baarsen uit. “Daarnaast heeft onze huurdersvereniging naar aanleiding van de berichtgeving in de media over loden leidingen gevraagd onderzoek te doen naar een aantal complexen. Voldoende redenen om onze verantwoordelijkheid te nemen en onderzoek te doen om de risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.” vervolgt Van Baarsen.

Gezondheid voorop
Woningen van ná 1960 hebben geen loden leidingen en worden niet onderzocht. Een deel van de huurders die in een woning wonen van vóór 1960 zijn inmiddels geïnformeerd over de aanpak van het onderzoek, het overige deel volgt binnen twee maanden. Kennemer Wonen volgt het advies van overkoepelend orgaan Aedes en hanteert de regels van de Gezondheidsraad. De watermonsters worden door een geaccrediteerd bedrijf onderzocht op de aanwezigheid van lood. Mocht er onverhoopt lood in het drinkwater worden aangetroffen, dan neemt Kennemer Wonen zo spoedig mogelijk gepaste maatregelen om de loden leidingen te verwijderen.

Bekijk hier veel gestelde vragen over loden leidingen >