Kennemer Wonen en BUCH-gemeenten gaan samen de strijd aan tegen woonfraude

De woningnood is hoog. Het duurt jaren voordat woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het komt voor dat mensen niet eerlijk aan een woning komen, hun woning onderverhuren of op een andere manier gebruiken voor illegale praktijken. Door deze woonfraude moeten woningzoekenden die netjes de regels volgen nóg langer wachten op een woning. Daarom is de aanpak van woonfraude belangrijk. Voor een effectieve aanpak hebben de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo samen met Kennemer Wonen een woonfraudeconvenant ondertekend. Hierin staan afspraken die het mogelijk maken om onderling gegevens te delen bij het vermoeden van woonfraude.

Huuropzeggingen door woonfraude
“In 2022 hebben wij in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 52 adressen onderzocht. Dit heeft geleid tot 13 huuropzeggingen. Om meldingen van (mogelijke) woonfraude op te kunnen volgen, is het belangrijk dat Kennemer Wonen en de gemeente de nodige gegevens over bewoners of woonadressen met elkaar kunnen delen. Dit convenant maakt dat mogelijk”, aldus Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

De samenwerking werkt twee kanten op. Wanneer gemeenten vraagtekens hebben bij de bewoning en/of activiteiten op bepaalde adressen, kan Kennemer Wonen gegevens met de gemeente delen. Alles uiteraard binnen de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Goed voor leefbaarheid en veiligheid
Niet alleen zijn er minder woningen beschikbaar door woonfraude, het brengt soms ook gevaar met zich mee, of gaat ten koste van de leefbaarheid.
“Oneigenlijk gebruik van de woning zoals het ‘niet-bewonen’ van de gehuurde woning en deze leeg laten staan, onderverhuur en hennepkwekerijen zijn een risico voor een veilige, schone en prettige leefomgeving. Samen streven wij naar een eerlijke kans op een woning voor woningzoekenden, zeker in deze tijd van woningnood”, aldus de wethouders Wonen van de vier gemeenten (Yvonne Roos-Bakker, Jan Schouten, Paul Slettenhaar en Ronald Vennik).

Meld woonfraude
Het opsporen van woonfraude is een onderdeel van de werkzaamheden van medewerkers van Kennemer Wonen en de gemeente. Tegelijkertijd is hulp van bewoners erg belangrijk. Zij zijn immers degenen die de eigen buurt het beste kennen. Vermoedens van woonfraude of oneigenlijk gebruik van een woning kunnen bij Kennemer Wonen gemeld worden.


Op de foto (vlnr): Jan Schouten, wethouder gemeente Uitgeest, Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen, Ronald Vennik, wethouder gemeente Heiloo, Yvonne Roos-Bakker, wethouder gemeente Bergen, Paul Slettenhaar, wethouder gemeente Castricum.