Kennemer Wonen houdt huren betaalbaar

Betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt voor Kennemer Wonen. Daarom hanteren wij een gemiddelde huurverhoging die gelijk is aan inflatie. Voor dit jaar is dat 1,6%. Ruim 2.500 huishoudens krijgen dit jaar geen huurverhoging. De huurprijs van deze woningen is reeds in overeenstemming met de huur die Kennemer Wonen voor de woning wil vragen, ook wel de streefhuur genoemd. “De gemiddelde huurprijs van onze woningen ligt op € 519. Door gematigd huurbeleid en het hebben van lage streefhuren garanderen we de betaalbaarheid van ons woningbezit nu en in de toekomst en hiermee lopen we in de pas van wat in het sociaal huurakkoord is afgesproken.” aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

Verlagen van woonlasten
Tromp: “Daar waar Kennemer Wonen invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid doen wij dat. Zo zorgt een gematigde huurverhoging ervoor dat de woonlasten van onze huurders betaalbaar blijven. Betaalbaarheid zit ook in de verduurzaming van de woningen. De afgelopen jaren zijn ruim  2.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen zonder hiervoor huurverhoging te vragen. Dit levert de huurders direct een netto besparing op van de energiekosten.” Dit jaar gaat Kennemer Wonen verder met het verduurzamen van haar woningbezit door energiezuinige woningen te bouwen, het plaatsen van zonnepanelen en woningen te isoleren op verzoek. Ook voor deze laatste ingreep wordt geen huurverhoging gevraagd zodat deze energiebesparingsmaatregel volledig ten goede komt aan de portemonnee van de huurders.