Kennemer Wonen realiseert in slechts 8 weken tijd 15 sociale huurwoningen in Castricum

Bewoners Hoogevoort blij met nieuwe woning 

Kennemer Wonen heeft 15 sociale grondgebonden huurwoningen gerealiseerd aan de Hoogevoort in Castricum.
De snelle oplevering en overhandiging van de sleutels is op woensdag 23 november samen met de bewoners feestelijk gevierd. De heer Tromp onthulde samen met de heer Steeman (wethouder gemeente Castricum), de heer Van Wijk (hoofd productie Bouwgroep Dijkstra Draisma) en twee trotse bewoners de totstandkoming van het project Hoogevoort. (zie foto)

Opleverfeest Hoogevoort Castricum
Op de foto: v.l.n.r.: Marcel Steeman (wethouder gemeente Castricum), mevr. Van den Berg (bewoonster), Dick Tromp (directeur-bestuurder Kennemer Wonen), mevr. Schram (bewoonster), Herman van Wijk (hoofd Productie Dijkstra Draisma)

Woningen snel beschikbaar
Directeur-bestuurder Dick Tromp is trots dat Kennemer Wonen deze woningen aan de Hoogevoort binnen deze korte periode beschikbaar kan stellen aan haar huurders. “Bij de sloop- en nieuwbouw aan de Hoogevoort in Castricum was de bouwtijd cruciaal. De terugkerende bewoners zagen er namelijk tegenop om een lange tijd in een wisselwoning te verblijven. Toen we hoorden dat bouwtijden van twaalf weken mogelijk waren, wekte dat onze interesse. Bouwgroep Dijkstra Draisma wist die periode door de droogstapelmethode zelfs terug te dringen tot acht weken. Mede doordat dit niet ten koste zou gaan van de kwaliteit en het wooncomfort, zijn wij met hen in zee gegaan, en kijk eens naar het resultaat!”

Snelle bouwmethode
In juli 2016 zijn de 14 bestaande huurwoningen en een in 2008 aangekochte koopwoning gesloopt om plaats te maken voor 15 nieuwe sociale huurwoningen. “Voor Kennemer Wonen was dit het eerste project dat via deze snelle bouwmethode is gerealiseerd. Met deze ervaringen op zak, biedt dit mogelijkheden voor de toekomst. Door zo snel woningen te kunnen opleveren, hoeft de doorlooptijd na het vinden van een juiste bestemming en goedkeuring van plannen geen maanden meer te duren.” aldus de heer Tromp. Naast het vlotte beschikbaar stellen van de woningen, blijft ook de betaalbaarheid een belangrijk speerpunt. Elke woning is voorzien van 10 zonnepanelen. De energie die hiermee wordt opgewekt, komt ten gunste van de huurder van de woning. Hierdoor merkt de huurder in de toekomst minder van stijgende energiekosten. Daarnaast leveren zonnepanelen een positieve bijdrage aan het milieu in de vorm van groene energie.

Contact met terugkerende huurders
Na het afketsen van een eerste plan voor sloop- en nieuwbouw aan de Hoogevoort, is er tijdens het huidige plan en bouwtraject intensief contact onderhouden met de terugkerende huurders. Dit heeft geresulteerd in zes tevreden terugkerende huurders die gisteren trots en enthousiast samen met nieuwe buren van het moment hebben genoten ter inluiding van ‘hun mooie nieuwe buurtje’.